Skip navigation Menu
Extra informatie

Ads test uitvoeren

Let op: Sinds 17 oktober 2016 ondersteunt Ads niet langer Campagne Experimenten (ACE). Als alternatief kunnen adverteerders gebruikmaken van de nieuwe concept-functie in Google Ads.

Adverteerders hebben de mogelijkheid om een Ads test uit te voeren. Deze functie wordt ook wel Ads experiment genoemd en is te vinden onder de campagne instellingen. Een Ads test maakt het mogelijk om wijzigingen vooraf te testen. Zo kunnen adverteerders experimenteren met hun account, zonder het risico te lopen dat een wijziging vervelende bij-effecten oplevert. Ads segmenten (zoekwoorden, campagnes, advertentiegroepen) kunnen op allerlei manieren getest worden, bijvoorbeeld met een bodverhoging, een wijziging in een advertentie, of door het toevoegen van een nieuw zoekwoord.

Hoe werkt een Ads test?

Bij een experiment wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten groepen: een controlegroep en een experimentele groep. In deze groepen worden de gebruikers willekeurig ingedeeld, zodat beide groepen hetzelfde zijn. Het enige verschil is dat de experimentele groep de wijziging te zien krijgt en de controlegroep niet; deze gebruikers krijgen te maken met de ‘oude’ situatie. Beide groepen zijn op dit verschil na helemaal gelijk aan elkaar, zodat eventuele veranderingen in het gedrag toegekend kunnen worden aan de doorgevoerde wijziging.

Statistische significantie

De gevolgen die een bepaalde wijziging veroorzaakt, worden beoordeeld op statistische significantie. Dit houdt in dat gekeken wordt of een verschil veroorzaakt wordt door de aangebrachte wijziging óf door toeval. Als een verandering statistisch significant is, dan mag de adverteerder er zeker van zijn dat de gevolgen veroorzaakt worden door de aangebrachte wijziging. Dit gebeurt allemaal op de achtergrond, zodat de gebruiker statistische significantie eenvoudig vast kan stellen: Zodra dit het geval is, markeert Ads het betreffende Ads segment met blauwe streepjes. In het artikel “Ads test – uitvoering” wordt het bovenstaande aan de hand van een voorbeeld uitgelegd.

  • Tip: Kijk niet alleen naar statistische significantie. Als het effect in de praktijk heel klein is, heeft een wijziging niet veel zin.
Online advertising met Google Ads?

Wil jij Google Ads Search, Display of Shopping inzetten? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van YouTube en Bing? Neem contact op over online advertising!