Skip navigation Menu
Extra informatie

Ads campagne opzetten in 5 stappen

Campagnes vormen de basis van het Ads account. Hieronder wordt in 5 stappen uitgelegd hoe een Ads campagne opgezet kan worden. Iedere stap correspondeert met een afbeelding.

  1. Ga naar het tabblad campagnes en klik op ‘nieuwe campagne’. In nieuwe accounts kan deze stap overgeslagen worden; er wordt direct gevraagd om een Ads campagne op te zetten.
  2. Selecteer het doel van de campagne en kies een campagnetype.
  3. Geef een naam aan de campagne. Zorg ervoor dat de naam de inhoud goed weergeeft en probeer rekening te houden met campagnes die nog opgezet moeten worden. Het verdient de voorkeur om in de campagnenaam het netwerktype en advertentietype te vermelden, zodat in één oogopslag de belangrijkste elementen van een campagne duidelijk zijn. Lees het artikel over Ads benamingen voor een uitgebreide uitleg.
  4. Kies een netwerk. Standaard staat een campagne ingesteld op zowel het zoek- als het displaynetwerk. Het is belangrijk om een campagne op één van beide netwerken te richten. Lees voor meer informatie de omschrijvingen van het zoeknetwerk en het displaynetwerk.
  5. Geef de campagne vervolgens de juiste instellingen mee. Lees het artikel over campagne instellingen voor een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden.

Nadat het de instellingen zijn ingesteld kan je aan de slag met advertenties.

Adwords campagne opzetten

Stap 1

Adwords campagne opzetten

Stap 2

Adwords campagne opzetten

Stap 3 en 4

Kun je meer uit je budget halen?

In een Google Ads Search-campagne is het optimalisatieproces enorm belangrijk. Op basis van de resultaten stellen we doorlopend onze biedstrategie, ook wel bid management, bij. Zo zetten we meer budget in op bepaalde termen en momenten, en sluiten we anderen juist uit. Alles om de cost per click (CPC) te verlagen en de return on investment (ROI) en gewenste conversies te verhogen!