Skip navigation Menu
Extra informatie

Lokaal adverteren met regiotargeting

Google Ads biedt de mogelijkheid om specifieke regio’s op te geven waar de advertenties getoond moeten worden. Dit wordt regiotargeting genoemd; een functie die terug te vinden is onder de campagne instellingen. De keuze voor lokaal adverteren wordt dus op campagneniveau gemaakt, niet op account- of advertentiegroepniveau.

Google gebruikt drie methodes om de locatie van een gebruiker vast te stellen:

  1. Het domein dat iemand gebruikt (google.nl, google.de, google.be, etcetera).
  2. Het IP-adres van de gebruiker. Hiervoor sluit Google contracten af met internetproviders, omdat deze het IP-adres van hun klanten kunnen koppelen aan locaties.
  3. Aanwijzingen in de zoekterm. Als de term ‘Amsterdam’ voorkomt in een zoekopdracht, laat Google advertenties zien die gericht zijn op dat gebied. Het is dus niet noodzakelijk dat de gebruiker zich in Amsterdam bevindt!

Betrouwbaarheid van regiotargeting

Op basis van deze gegevens maakt Google een inschatting van de locatie van de gebruiker. Omdat het een schatting betreft is regiotargeting niet 100% accuraat; soms zit Google ernaast. Google claimt een betrouwbaarheid van 80% op provincieniveau. Dit betekent dat Google van vier op de vijf gebruikers juist kan voorspellen in welke provincie ze  zich bevinden. Hoe kleiner het gebied, des te lager de betrouwbaarheid. Als bijvoorbeeld een campagne is ingesteld op Amsterdam dan kan Google voor minder dan 80% inschatten of een gebruiker zich daar bevindt of niet.

Hoe verhoog je het aantal conversies?

Wanneer iemand een relevante zoekopdracht doet in een zoekmachine, zoals Google, wil je natuurlijk dat jouw product of dienst in de resultaten verschijnt en de aandacht trekt.