Skip navigation Menu
Extra informatie

Beheer en instellingen van Google Analytics

Google Analytics bevat veel instellingen op accountniveau. De ene instelling is belangrijker dan de andere; sommige zijn zelfs cruciaal voor het functioneren van een account. Helaas gebeurt het nogal eens dat de Analytics gebruiker door de bomen het bos niet meer ziet. In de categorie ‘Analytics beheer’ staat een reeks artikelen waarin veelvoorkomende onderwerpen worden besproken.

Voorkom een wildgroei aan Analytics accounts

Een nieuw Google Analytics account is snel aangemaakt. In veel gevallen is echter één account per organisatie voldoende en is het onwenselijk om meerdere accounts te hebben. Wildgroei is een reëel gevaar bij Analytics beheer waardoor op termijn het overzicht verdwijnt. Binnen een Analytics account kunnen standaard 50 properties aangemaakt worden. U kunt dus in hetzelfde account meerdere websites beheren of aparte weergaves van een website rapporteren. Voor een nieuwe website hoeft u geen nieuw Analytics account aan te maken! Er kunnen redenen zijn om een extra account aan te maken, maar zet altijd eerst de voor- en nadelen tegenover elkaar. Streef naar een overzichtelijke structuur van uw Analytics account en besteed veel aandacht aan het Analytics beheer.

Lees meer over het filteren van eigen bezoek of het bijhouden van gebeurtenissen op uw website, of maak een nieuwe start met een Google Analytics installatie met een goede structuur!