Skip navigation Menu
Extra informatie

InterPedia disclaimer en voorwaarden

InterPedia is eigendom van Hayona BV. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van InterPedia. De inhoud van InterPedia wordt door Hayona met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden op basis van publiekelijk beschikbare bronnen en eigen praktijkervaring. Ondanks de constante zorg en aandacht die Hayona BV aan de inhoud van InterPedia besteedt, is het mogelijk dat informatie die op InterPedia staat niet helemaal volledig of onjuist is. Hayona accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op InterPedia of door onvolledigheid op welke manier dan ook. InterPedia bevat hyperlinks naar websites van derden. Alle informatie op InterPedia kan vrij gebruikt en toegepast worden, maar Hayona kan niet instaan voor het correct toepassen van de informatie voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Hayona is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Hayona BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van InterPedia, het gebruik van de inhoud van InterPedia of de tijdelijke onmogelijkheid om InterPedia te kunnen raadplegen. Abonnementen van InterPedia worden niet automatisch verlengd.