Skip navigation Menu
Extra informatie

Aangepaste rapporten

Soms is een vraag niet eenvoudig te beantwoorden met Google Analytics. Dit kan te maken hebben met de complexiteit van de vraag óf het ontbreekt aan een doeltreffende standaard rapportage. In zo’n situatie is het mogelijk om zelf een aangepast rapport te maken. Een dergelijk rapport is naar eigen wens en smaak in te richten, volledig toegesneden op de vraag.

Tips en uitleg voor een juist gebruik

Aangepaste rapporten kunnen op doeltreffende wijze inzicht geven, maar ondervinden één nadeel: Het vergt inspanning en tijd om aangepaste rapporten goed op te stellen en om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die deze functionaliteit biedt. Dit kan een drempel vormen voor gebruikers. In deze rubriek vindt u allerlei handige informatie en tips voor een juist en effectief gebruik van aangepaste rapporten. Lees bijvoorbeeld hoe u zelf een aangepast Analytics rapport kunt maken of download gratis één of meerdere aangepaste rapporten voor uw Analytics account.