Skip navigation Menu
Extra informatie

Benamingen van Ads campagnes

Zodra een Google Ads account steeds groter, uitgebreider en complexer wordt, is het van groot belang om een goede structuur te hanteren. Het aanmaken van een Google Ads klantencentrum is er daar één van. Maar ook van groot belang is een consequente benaming van Ads campagnes. Hierdoor kunnen campagnes gemakkelijk teruggevonden worden en weten alle betrokkenen wat er met een campagnenaam wordt bedoeld.

Algemene uitgangspunten
De volgende punten vormen een goed uitgangspunt voor het schrijven van goede en consistente campagnenamen.

 • Begin campagnes altijd met een nummer, zodat logisch sorteren mogelijk is.
 • Schrijf campagnenamen altijd voluit. Gebruik geen afkortingen, zodat iedereen direct begrijpt waar het over gaat.
 • Schrijf campagnenamen zoveel mogelijk in het Nederlands, tenzij het echt om een Engelstalig account gaat.

Algemene notering van een campagne
Een goede notering van campagnenamen is bijvoorbeeld de volgende:

1.0   [Naam campagne] – [Netwerk] – [Soort advertentie]

‘Netwerk’ kan ingevuld worden met:

 • Zoeknetwerk
 • Display netwerk
 • Remarketing
 • YouTube

‘Soort advertentie’ kan ingevuld worden met:

 • Tekstadvertenties
 • Beeldadvertenties
 • Overlay advertenties
 • Promoted video’s
 • Instream video’s

Voorbeelden benamingen van campagnes

 • 1.0 Batavus fietsen – Zoeknetwerk – Tekstadvertenties
 • 1.1 Opleidingen voor professionals – Display netwerk – Beeldadvertenties
 • 2.0 Computer advies – Zoeknetwerk – Tekstadvertenties
 • 3.0 Bloemen – Remarketing – Beeldadvertenties
Hoe verhoog je het aantal conversies?

Wanneer iemand een relevante zoekopdracht doet in een zoekmachine, zoals Google, wil je natuurlijk dat jouw product of dienst in de resultaten verschijnt en de aandacht trekt.