Skip navigation Menu
Extra informatie

Advertentieplanning in Google Ads

De functie advertentieplanning geeft de mogelijkheid om biedingen aan te passen voor bepaalde dagen, dagdelen of uren. Een adverteerder die schoolbenodigdheden verkoopt aan scholieren kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de biedingen te verlagen onder schooltijden en deze in de namiddag juist te verhogen. Daarnaast kan je in de advertentieplanning zien welke dagen en tijdstippen het beste presteren. Hiervoor dien je wel eerst alle dagen toe te voegen in de advertentieplanning.

  • Tip: Gebruik advertentieplanning wanneer het budget beperkt is!

Hoe stel ik advertentieplanning in?

De functie advertentieplanning is een instelling op campagneniveau. Kies daarom de campagne uit waarvoor advertentieplanning moet worden ingeschakeld en klik in de grijze balk op ‘Advertentieplanning’. Wanneer je de advertentieplanning wilt gebruiken om te kijken hoe advertenties op welke dagen en tijdstippen presteren, voeg dan alle dagen toe. Voer de volgende stappen uit om de advertentieplanning in te schakelen.

  1. Klik op ‘Advertentieplanning bewerken’.
  2. Kies een tijdnotatie.
  3. Klik op opslaan.

Trek niet te snel conclusies over het rendement van bepaalde periodes

Gebruik de functie advertentieplanning bij voorkeur op basis van historische gegevens; zet de advertenties alleen uit op tijdstippen die relatief veel klikken maar weinig conversies hebben opgebracht. Als historische gegevens niet voorhanden zijn, dient de adverteerder ervoor te waken om niet te snel conclusies te trekken. Zo kan een business to business adverteerder bijvoorbeeld verwachten dat advertenties het meeste opleveren tijdens kantooruren. In de praktijk blijken dergelijke aannames vaak niet te kloppen! Ook wordt soms aangenomen dat advertenties ’s nachts uitgezet kunnen worden. Dit bespaart in de eerste plaats weinig, omdat er ’s nachts sowieso weinig internetverkeer is. In de tweede plaats kan het zo zijn dat nachtelijke bezoekers relatief vaak converteren, waardoor advertentieplanning juist een tegengesteld effect kan krijgen!

  • Tip: Zet advertentieplanning in op basis van historische gegevens.
  • Tip: Gebruik ook Google Analytics om te bepalen op welke regio’s, dagen en tijden de meeste conversies opleveren.

Advertentieplanning

Kun je meer uit je budget halen?

In een Google Ads Search-campagne is het optimalisatieproces enorm belangrijk. Op basis van de resultaten stellen we doorlopend onze biedstrategie, ook wel bid management, bij. Zo zetten we meer budget in op bepaalde termen en momenten, en sluiten we anderen juist uit. Alles om de cost per click (CPC) te verlagen en de return on investment (ROI) en gewenste conversies te verhogen!