Skip navigation Menu
Extra informatie

Handleiding voor Google Ads experimenten

Let op: Sinds 17 oktober 2016 ondersteunt Ads niet langer Campagne Experimenten (ACE). Als alternatief kunnen adverteerders gebruikmaken van de nieuwe concept-functie in Google Ads.

In het artikel Ads test wordt uitgelegd wat Ads experimenten zijn, wat je ermee kunt en wat de valkuilen ervan zijn. In dit artikel wordt in 7 stappen uitgelegd hoe een Ads experiment uitgevoerd kan worden. De stappen corresponderen met de onderstaande afbeeldingen.

  1. Ga naar de betreffende campagne.
  2. Klik in de grijze balk boven de grafiek op ‘instellingen’.
  3. Klik op ‘experimenteer’ en vervolgens op ‘geef instellingen op voor uw experiment’
  4. Geef een naam aan het experiment en geef een start- en stopdatum op.
  5. De verdeling staat standaard op 50%/50%. Dit betekent dat er aan de controlegroep en de experimentele groep evenveel getoond wordt. Deze verdeling geeft het snelste resultaat. Wanneer eventuele bij-effecten absoluut voorkomen moeten worden, kan ervoor worden gekozen om de controlegroep meer dan 50% te tonen.
  6. Ga vervolgens naar het segment van de campagne dat getest zal worden.
  7. In de ‘status-kolom’, de linkerkolom van de tabel, kan per segment worden aangegeven tot welke groep het hoort. Zorg ervoor het segment dat getest wordt toegekend wordt aan de experimentele groep.

Kun je meer uit je budget halen?

In een Google Ads Search-campagne is het optimalisatieproces enorm belangrijk. Op basis van de resultaten stellen we doorlopend onze biedstrategie, ook wel bid management, bij. Zo zetten we meer budget in op bepaalde termen en momenten, en sluiten we anderen juist uit. Alles om de cost per click (CPC) te verlagen en de return on investment (ROI) en gewenste conversies te verhogen!