Skip navigation Menu
Extra informatie

Google Analytics rapporten

In Google Analytics kun je veel verschillende rapporten vinden over de prestaties van je websites. Om de rapporten te kunnen bekijken heb je een account nodig bij Google Analytics en moet de tracking code op elke pagina van je website in de broncode worden geplaatst.

Wanneer je inlogt op Google Analytics zie je links in het menu ‘Rapporten’ die zijn opgedeeld in de volgende rubrieken:Rapporten in google analytics

 1. Realtime rapporten
 2. Doelgroep
 3. Acquisitie
 4. Gedrag
 5. Conversies

Deze rubrieken bevatten weer verschillende subrubrieken.

Google Analytics rapporten: een overzicht

Dashboards – aanpassing

Onder het menu ‘aanpassing’ vind je ‘Dashboards’. Dashboards zijn rapporten die je zelf kunt maken. Je kunt verschillende statistieken op één dashboard plaatsen en zelf het uiterlijk daarvan bepalen, zodat je altijd de belangrijkste statistieken voor jouw website voor handen hebt. Dashboards kun je delen met andere Google Analytics gebruikers.

Lees meer over dashboards in Google Analytics:

Realtime rapporten

Wat gebeurt er op dit moment op je website? Welke pagina’s worden bezocht? En hoe lang blijven de bezoekers op je site? Al deze realtime informatie vind je in de rapporten onder ‘Realtime’.

Doelgroep rapporten

De rapporten onder Doelgroep bevatten algemene statistieken over je website. Hoeveel bezoekers komen er op je site? Uit welke regio’s komen je bezoekers? En welke apparaten gebruiken de bezoekers van je website?

Interessant zijn ook de rapporten Demografie en Interesses. In deze rapporten kun je demografische gegevens van je bezoekers bekijken en inzicht krijgen wat voor soort sites je bezoekers bekijken. Om de rapporten onder Demografie en Interesses te activeren moet je de tracking code op je website aanpassen waarvoor toestemming van de bezoeker voor nodig is.

6. Acquisitie rapporten

De rapporten onder Acquisitie geven inzicht op welke manier bezoekers op je site zijn gekomen. Hebben ze geklikt op een zoekresultaat in Google? Was dit een betaald resultaat of een onbetaald resultaat? Zijn bezoekers juist via een link op een andere site op je website terecht gekomen? Al deze informatie is te vinden in de rapporten onder Acquisitie. Interessant is dat je ook doelen kunt uitzetten tegenover verkeersbronnen, zodat je kunt zien in welke mate verschillende verkeersbronnen bijdragen aan het succes van je website.

Heb je een campagne opgezet in Ads of op social media? Vind de resultaten van de campagne terug in het de Acquisitie rapporten.

7. Gedrag rapporten

Alles wat bezoekers op je website doen, is te vinden in de rapporten onder Gedrag. Hier vind je informatie over welke pagina’s bekeken zijn, welke zoektermen er gebruikt zijn in de interne zoekmachine van je website en hoe bezoekers door je website klikken. Interessant is ook de mogelijkheid inzicht te krijgen in de sitesnelheid van je website (belangrijk voor SEO en Ads).

Op zoek naar de vaakst bezochte pagina? Deze vind je eenvoudig onder Gedrag >  site-content > Alle pagina’s.

8. Conversies rapporten

Het is voor elke website belangrijk meetbare doelstellingen te definiëren. Zo kun je sturen op resultaat. Voorbeelden van doelstellingen zijn het invullen van een contactformulier, het aanvragen van een brochure of het kopen van een product. Onder de rubriek conversies kun je bijhouden hoe vaak de doelstellingen van je website zijn gerealiseerd. Doelstellingen van je website kunnen worden uitgezet tegenover andere statistieken, zoals verkeersbronnen, zoekwoorden, provincies en apparaten.

De bestemmingspagina in Google Analytics

De bestemmingspagina is de eerste pagina die je websitebezoeker ziet. Vaak is de homepage de bestemmingspagina, maar een bezoeker kan ook op een diepergelegen pagina van de site binnenkomen. Wanneer een bezoeker bijvoorbeeld op een productpagina van een webshop binnenkomt, dan is de productpagina de bestemmingspagina.

Het is belangrijk dat de bestemmingspagina bezoekers vasthoudt en ‘verleidt’ tot een conversie. Met het bestemmingspagina rapport van Google Analytics kan het functioneren van de belangrijkste bestemmingspagina’s achterhaald worden.

Het bestemmingspagina rapport

Bekijk het bestemmingspagina rapport voor je eigen website:

 • Meld je aan bij Google Analytics en kies de juiste dataweergave.
 • Klik in het linkermenu op Gedrag > Site-content > Bestemmingspagina’s.

In de tabel van het rapport worden de tien belangrijkste bestemmingspagina’s getoond. Kijk goed naar het bouncepercentage en de gemiddelde bezoekduur en achterhaal hiermee op welke pagina’s bezoekers snel afhaken.

Uitstappagina’s in Google Analytics

Het Google Analytics rapport voor uitstappagina’s laat zien waar bezoekers een website verlaten. Het verbeteren van belangrijke uitstappagina’s vormt een goed uitgangspunt voor het verbeteren van een website. In dit artikel wordt uitgelegd waar uitstappagina’s te vinden zijn. Daarnaast worden er handige tips gegeven voor een goede interpretatie.

Waar vind ik informatie over de uitstappagina?

 1. Meld je aan bij Google Analytics via analytics.google.com.
 2. Ga naar de rapportages van de website.
 3. Selecteer in het menu aan de linkerkant Gedrag> site-content> uitstappagina’s.

Wat is de belangrijkste uitstappagina?

De kolom uitstappunten geeft het aantal vertrokken bezoekers voor die pagina weer. De kolom uitstappercentage laat per pagina zien welk deel van de bezoekers vertrok. Onderzoek welke pagina’s veel uitstappunten en een hoog uitstappercentage hebben en probeer de reden ervan te achterhalen. Zo kunnen bezoekers vertrekken door fouten in het design, lange laadtijden of omdat de inhoud niet aansluit bij de verwachting van de bezoekers.

Een hoog uitstappercentage hoeft niet altijd slecht te zijn! Een pagina met contactinformatie kan bijvoorbeeld een hoog uitstappercentage hebben, omdat het antwoord geeft op vragen naar openingstijden of adressen.

Tip: Een hoog uitstappercentage hoeft niet altijd slecht te zijn!

404-foutmeldingen opsporen met Google Analytics

Wanneer een link verwijst naar een pagina die niet meer bestaat, krijgt de bezoeker een 404-foutmelding te zien. Helaas is het niet altijd te voorkomen dat een kapotte link over het hoofd gezien wordt. Google Analytics biedt een vangnet waarmee 404-foutmeldingen getraceerd kunnen worden. Het is namelijk mogelijk om een aangepaste melding in te stellen die automatisch een e-mail verstuurd wanneer een bezoeker op een 404-pagina terechtkomt.

404 pagina voorbeeld

Waarschuwing instellen voor 404-foutmeldingen

 1. Meld je aan bij Google Analytics via http://analytics.google.com.
 2. Klik op de button beheerder links onderin het scherm.
 3. Kies een account, webproperty en de juiste weergave.
 4. Klik onder de kolom weergave op ‘aangepaste meldingen‘, gevolgd door ‘+ nieuwe melding‘.
 5. Geef een logische naam aan de aangepaste melding, bijvoorbeeld ‘404-foutmelding website X’. Dit veld bepaalt hoe de melding in de mailbox weergegeven wordt.
 6. Kies bij ’toepassen op’ eventueel nog extra weergaven waarbij de melding ingesteld dient te worden.
 7. Selecteer bij periode ‘dag’ en vink ‘Stuur mij een e-mail wanneer deze melding wordt geactiveerd’ aan. Voeg eventuele extra e-mailadressen toe waar de melding moet binnenkomen.
 8. Bekijk nu hoe de 404 pagina eruit ziet. Ga met met je muis over het tabblad van de pagina heen en bekijk welke tekst er tevoorschijn komt. Bijvoorbeeld: 404, page not found, pagina niet gevonden, enz. Dit is de title-tag van de pagina. Klik vervolgens in Analytics op het groene blok (dimensie) en selecteer paginatitel. Staat er ‘404’ in de URL van de pagina (of een andere tekst die aangeeft dat het om een 404 pagina gaat)? Dan kun je in Analytics kiezen voor pagina i.p.v. paginatitel.
 9. Klik ‘voorwaarde’ open en selecteer ‘bevat’.
 10. Geef bij ‘waarde’ de term op die in de title tag of in de URL van de pagina staat.
 11. Klik op het blauwe blok (statistiek) en selecteer ‘paginaweergaven’
 12. ‘Voorwaarde’ moet hier op ‘is groter dan’ staan.
 13. Voer bij ‘waarde’ het getal 0 in.
 14. Voltooi de melding door te klikken op de button ‘melding opslaan’.

https://www.interpedia.nl/analytics/inhoud/404-foutmelding

Het Google Analytics navigatie-overzicht

Het is zaak om bezoekers niet alleen op je website te krijgen, maar ook om ze vast te houden. In Google Analytics is eenvoudig na te gaan hoe bezoekers op je website navigeren; waar komen ze binnen, waar klikken ze vervolgens op en hoe vertrekken ze uiteindelijk? Kortom, welke route leggen bezoekers op je website af? Met deze informatie kan een sterkte-zwakte analyse van de website gemaakt worden, dat als uitgangspunt kan dienen voor verbeteringen op je website. In dit artikel wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe de zwakke schakels van een website gevonden kunnen worden.

Hoe bereik ik het navigatie-overzicht?

 1. Log in op Google Analytics en kies de juiste weergave.
 2. Klik in het menu aan de linkerzijde op gedrag.
 3. Ga vervolgens naar site-content en alle pagina’s.
 4. Het rapport alle pagina’s verschijnt nu. Boven in de grafiek klik je nu op het tabje navigatie-overzicht.

Navigatie-overzicht Google Analytics

Uitleg navigatie-overzicht

Het navigatie-overzicht geeft belangrijke informatie per pagina. Klik op ‘huidige selectie’ onder de grafiek om een pagina te kiezen. Standaard staat dit op /, wat ‘homepage‘ betekent. Vervolgens worden de belangrijkste navigatiestatistieken van deze pagina weergegeven:

 • Instappunten: Het aantal bezoekers dat binnenkomt op deze pagina.
 • Vorige pagina’s: De pagina’s die hiervoor bekeken werden.
 • Uitstappunten: Het aantal bezoekers dat de website op deze pagina verlaat.
 • Volgende pagina’s: De pagina’s die worden bekeken na deze pagina.

De instappunten en vorige pagina’s leveren bij elkaar alle bezoekers van de pagina. Dat blijkt ook uit het bovenstaande voorbeeld: De percentages 53% en 47% vormen samen 100%. Hetzelfde geldt voor de uitstappunten en volgende pagina’s, die beschrijven wat bezoekers doen ná het bezoek aan deze pagina. Probeer voor de belangrijkste pagina’s antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • Brengt de pagina de bezoekers naar de juiste informatie?
 • Sluit de inhoud van de pagina aan bij de voorgaande pagina’s?
 • Is het aantal uitstappunten logisch te verklaren?

Gebruik dergelijke vragen om de knelpunten van een website vast te stellen en te verbeteren. Bijvoorbeeld: Als relatief veel bezoekers van pagina A naar pagina B vertrekken, maar de inhoud van de pagina’s sluit niet op elkaar aan, dan kan dat het uitstappercentage van B hoger maken dan nodig is. Breng in dit geval de inhoud van pagina B meer in overeenstemming met pagina A.

 • Tip: Bekijk ook veelgebruikte ‘routes’ via Site-content > Bestemmingspagina’s > Instappaden (in tabblad).

 

Bouncepercentage in Google Analytics rapporten

In bijna alle rapporten van Google Analytics wordt de kolom bouncepercentage weergegeven. De Engelse term ‘bounce’ kan worden vertaald met terugstuiten. Wanneer een bezoeker op de website komt en direct weer vertrekt, wordt dit een bounce genoemd. Het bouncepercentage is dat deel van de bezoekers dat niet verder kijkt dan één pagina. Doorgaans zal een website eigenaar zijn bezoekers zo lang mogelijk vast willen houden, waardoor een hoog bouncepercentage onwenselijk lijkt. Toch is dat lang niet altijd zo: Soms functioneert een pagina met een hoog bouncepercentage juist goed!

Wat is een goed bouncepercentage?

Wanneer een pagina een hoog bouncepercentage heeft, kan dit betekenen dat de bezoeker direct vindt wat hij nodig heeft. De bezoeker hoeft in dat geval niet door te klikken naar andere pagina’s van de website. Het is natuurlijk niet met zekerheid vast te stellen of een bezoeker de juiste informatie vindt, maar vaak kan dit met gezond verstand beredeneerd worden. Een homepage vertolkt vaak op kernachtige wijze de centrale boodschap van een website en het doel daarvan is om bezoekers door te sturen naar onderliggende pagina’s. Zo’n pagina fungeert eigenlijk als een doorgeefluik. Voor dergelijke pagina’s is het belangrijk dat het bouncepercentage laag is, wat inhoud dat relatief weinig bezoekers meteen vertrekken. Een hoog bouncepercentage is voor dit type pagina ongewenst.

Kijk naar de context

Wanneer een bezoeker naar contactinformatie zoekt en direct op de contactpagina van een website beland, is een hoog bouncepercentage geen enkel probleem. In deze context betekent een hoog bouncepercentage immers dat de bezoeker direct de juiste informatie gevonden heeft. Kortom, een hoog bouncepercentage hoeft niet direct een probleem te vormen.

Hoge bouncerate op homepage – niet goed!

Hoog bouncepercentage op contactpagina – geen probleem!

Hoge bouncerate? Niet goed!

Bouncepercentage in Google Analytics

Deze pagina beantwoordt een vraag en daarom is een hoog bouncepercentage geen probleem.

 

Interne zoekopdrachten in Google Analytics analyseren

In een ander artikel wordt beschreven hoe je de interne zoekopdrachten voor je website kunt bijhouden in Google Analytics. In dit artikel worden een aantal tips gegeven voor het analyseren van de interne zoekopdrachten.

Zoekopdrachten Google Analytics analyseren

Interne zoekopdrachten bekijken

Wanneer je interne zoekopdrachten hebt ingesteld in Google Analytics, kan je deze in het rapport Gedrag »  Zoekopdrachten op site » Zoektermen vinden.

Bekijk hier hoe je interne zoekopdrachten inschakelt in Google Analytics. 

Zoekopdrachten analyseren

In het bovenstaande voorbeeld analyseren we het % uitstappunten na zoekopdrachten en het % zoekververfijningen. Deze percentages zijn belangrijke indicatoren of een zoekopdracht ook de juiste zoekresultaten weergeeft. In het bovenstaande voorbeeld zien we dat het zoekwoord ‘paginaweergave’ een uitstappercentage heeft van 25,00%. Dit houdt in dat meer dan de helft van de bezoekers die zoekt op ‘rooster’ de website direct verlaat. Hieruit kan worden afgeleid dat de zoekresultaten kennelijk niet zinvol zijn voor de betreffende bezoekers. Met andere woorden: hij heeft niet gevonden wat hij zocht.

Zoekverfijningen

Een ander zoekwoord ‘bouncepercentage’ heeft t.o.v. de andere zoekwoorden een hoog percentage zoekverfijningen. Dit houdt in dat er na het zoekwoord ‘bouncepercentage’ in meer dan 54,55% van de gevallen opnieuw wordt gezocht in de interne zoekmachine. Ook dit kan een indicatie zijn dat het zoekresultaten niet overeenkomen met de verwachtingen van de bezoeker.

Het is belangrijk om op basis van bovenstaande data zelf te checken of de zoekresultaten inderdaad niet optimaal zijn op de betreffende zoekwoorden. Als dit het geval is dan is dat een belangrijk verbeterpunt voor de interne zoekmachine.

Tijd na zoekopdracht en zoekdiepte Google Analytics

Tijd na zoekopdracht en zoekdiepte

Een andere manier om de interne zoekopdrachten te analyseren is door gebruik te maken van de de kolommen ‘Tijd na zoekopdracht’ en ‘Zoekdiepte’. In het bovenstaande voorbeeld heeft het zoekwoord ‘gebeurtenissen’ een uitstappercentage van 0,00%. Dit houdt in dat in de meeste gevallen na het zoekwoord ‘gebeurtenissen’ een zoekresultaat wordt aangeklikt. In eerste instantie zou je dus denken dat dit erg goed is. Opvallend is echter in dit voorbeeld dat de tijd na de zoekopdracht en met name ook de zoekdiepte (hoeveel pagina’s er na de zoekopdracht worden bekeken’ t.o.v. de rest vrij hoog is. Dit zou kunnen suggereren dat de zoekresultaten bepaalde verwachten scheppen waaraan niet wordt voldaan, immers er worden veel pagina’s bekeken nadat er is gezocht. Het is belangrijk om dit vervolgens zelf goed te checken en als dit inderdaad het geval is de interne zoekresultaten te verbeteren.

Laadtijd website meten in Analytics – tips!

De snelheid waarmee een pagina laadt wordt automatisch weggeschreven in het zogenaamde sitesnelheid rapport van Google Analytics. Dit rapport kun je vinden in het menu aan de linkerzijde van het scherm: Gedrag » Sitesnelheid » Paginatiming. Per pagina wordt de gemiddelde laadtijd weergegeven. Hieronder wordt uitgelegd wat je met dit rapport kunt.

Pagina snelheid meten in Google Analytics

Tip 1. Niet alle pageviews worden doorgemeten

Houd er rekening mee dat bij een standaardimplementatie de snelheid van een pagina niet voor iedere bezoeker gemeten wordt. In de kolom ‘voorbeeld van laadtijd van pagina’ wordt het aantal snelheidsmetingen vertoond. Wil je de snelheid voor elke bezoeker meten? Volg dan dit stappenplan.

Tip 2. Verzamel voldoende gegevens

Een betrouwbare analyse vereist dat er eerst genoeg gegevens worden verzameld, want een gemiddelde laadtijd van een pagina zegt niet zoveel wanneer deze maar één of twee keer gemeten is. Zorg ervoor dat de gemiddelde laadtijd gebaseerd is op minimaal honderd metingen. Dat kan bijvoorbeeld door meerdere maanden te selecteren in de kalender.

Tip 3. SEO en sitesnelheid

Sitesnelheid is een belangrijke SEO-factor; een snelle website resulteert niet alleen in hogere posities, maar ook in een beter converterende website.  Bij voorkeur wordt sitesnelheid optimalisatie een terugkerend aandachtspunt binnen SEO. Want voor snelheid geldt net als voor SEO dat een voortdurende implementatie van kleine verbeteringen, tot een beter resultaat leidt dan een éénmalige, intensieve optimalisatie.

 1. Bepaal welke pagina’s traag laden. Let daarbij vooral op de pagina’s die veel bezocht worden. Snelheidsverbeteringen op dergelijke pagina’s hebben immers de grootste impact.
 2. Kies een pagina uit waarvan de snelheid verbeterd moet worden. Analyseer deze met de pagespeed tool van Google.
 3. Voer de suggesties van de pagespeed tool door.
 4. Houd de gemiddelde laadtijd van de pagina bij en kijk wat er gebeurt met bouncepercentages, conversies, enzovoort.

Tip 4. Vergelijk laadtijd met bouncepercentage

Wanneer een pagina is geoptimaliseerd, is het van belang om na te gaan wat voor resultaat de verbeteringen hebben opgeleverd. Vergelijk hiervoor de gemiddelde laadtijd met het vertrekpercentage. Als veel bezoekers de website vanwege lange laadtijden direct verlaten, dan zal het vertrekpercentage waarschijnlijk dalen als de laadtijden afnemen. Mocht het vertrekpercentage ondanks de snelheidsoptimalisatie hetzelfde blijven, dan vertrekken bezoekers om een andere reden. De relatie tussen laadtijd en vertrekpercentage is als volgt te analyseren:

 1. Ga naar het rapport Gedrag > Sitesnelheid.
 2. Kies een periode. Let erop dat er genoeg gegevens zijn van zowel voor als na de snelheidsverbeteringen.
 3. Selecteer boven de grafiek ‘gem. laadtijd van pagina‘ vs ‘Bouncepercentage’ zodat in de grafiek deze twee statistieken worden getoond.
 4. Kies tenslotte een weergave die de trend het duidelijkst laat uitkomen: per dag, per week of per jaar.

In de grafiek worden nu twee lijnen vertoond: één voor bouncepercentage en één voor gemiddelde laadtijd. Een daling in beide lijnen indiceert een succesvolle snelheidsoptimalisatie.

snelheid Google Analytics analyseren

Tip 6: Vergelijk laadtijd met conversies

Uit onderzoek is gebleken dat kortere laadtijden leiden tot meer conversies, en daarom is de conversieratio een belangrijke graadmeter voor snelheidsoptimalisatie. Het resultaat van de optimalisatie is te bepalen door laadtijden af te zetten tegen behaalde doelen. Dit kan niet in het standaardrapport ‘sitesnelheid’ en daarom zijn voor deze analyse aangepaste rapporten nodig. Selecteer in een nieuw aangepast rapport de statistieken ‘gemiddelde laadtijd’, ‘voorbeeld van laadtijd’ en ‘behaalde doelen’ en kies vervolgens ‘pagina’ als dimensie. Zet deze gegevens af in de grafiek van het aangepaste rapport, door de stappen van tip vier te herhalen. Uiteraard is het mogelijk om hier nog andere statistieken of dimensies naar wens toe te voegen.