Skip navigation Menu
Extra informatie

Mobiel verkeer meten in Google Analytics

De afgelopen jaren is het mobiele verkeer enorm gegroeid. Het is voor website beheerders daarom van belang om het mobiel verkeer in kaart te brengen. Als blijkt dat mobiel verkeer een significant aandeel heeft in het totale aantal bezoekers, dan kan daarop worden ingespeeld. Zo kunnen Ads advertenties specifiek gericht worden op mobiele apparaten of kunnen onderdelen van de website op maat gemaakt worden voor mobiel verkeer. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe mobiel verkeer op websites gemeten wordt in Google Analytics.

  1. Meld je aan bij Google Analytics en selecteer een profiel
  2. Klik in het menu op ‘Doelgroep > Mobiel’

Op de pagina ‘Mobiel’ verschijnt nu het aantal bezoeken per device weergegeven; mobiel, desktop of tablet. Wil je inzicht krijgen in het exacte apparaat klik dan in het menu onder ‘mobiel’ op ‘apparaten’. Om een trend te herkennen in het mobiel verkeer, is het belangrijk om een lange periode te selecteren, bijvoorbeeld een jaar.

Meer artikelen in deze categorie