Skip navigation Menu
Extra informatie

Toeschrijving met Ads zoektrechters

Conversies worden standaard toegekend aan het laatste zoekwoord waarop geklikt wordt. Als iemand bijvoorbeeld via woord A binnenkomt, weer vertrekt en op een later moment via woord B terugkeert, dan wordt de conversie toegekend aan woord B.  Dit geeft geen reëel beeld van de totstandkoming van de conversie en leidt ertoe dat woord A ondergewaardeerd wordt. Het toekennen van conversies wordt ook wel ‘conversie attributie’ genoemd.

De Ads functie ‘zoektrechters’ geeft inzicht in de volgorde van de interacties die hebben geleid tot conversies, ook wel conversiepaden genoemd. Hiermee kan dus worden onderzocht hoe een bezoeker uiteindelijk tot een conversie is gekomen. Het rapport zoektrechters is te vinden via het menu. Klik op de sleutel en vervolgens op toeschrijving voor het zoeknetwerk.

Toekennen conversies in Google Ads

Conversie toeschrijving in Ads

Het zoektrechterrapport bevat de volgende onderdelen en statistieken:

 • Overzicht: Bevat een samenvatting van de belangrijkste statistieken
 • Topconversies: Een overzicht van de meest voorkomende conversies.
 • Ondersteunde conversies: Per campagne worden de aantallen laatste klikken, ondersteunende klikken en begeleide vertoningen weergegeven. Een klik op een campagnenaam levert dezelfde statistieken op advertentiegroepniveau.
  • Ondersteunende klik: Het aantal keer dat een klik bijdroeg aan een conversie, behalve de laatste klikken. Een ondersteunende klik draagt dus wel bij aan een conversie, maar is niet terug te vinden in de ‘normale’ conversiestatistieken van Ads.
  • Ondersteunende vertoningen: Het aantal vertoningen dat wel is getoond tijdens zoekopdrachten die hebben geresulteerd in een conversie, maar waar niet op is geklikt. Bijvoorbeeld: Gebruiker A zoekt in Google en ziet advertentie A, maar klikt daar niet op. In plaats daarvan voert de gebruiker opnieuw een zoekopdracht in en ziet een andere advertentie van dezelfde
  • Laatste klik conversies: Het aantal conversies dat direct volgt na een klik op een Ads segment.
  • Begeleidende conversies: Het aantal keer dat een Ads segment bijdroeg aan een conversie, de laatste klikken niet meegerekend.
 • Activiteit via verschillende apparaten: Als een conversie tot stand komt via meerdere apparaten, wordt dat in dit rapport getoond.
 • Toppaden/klikpaden: Een klikpad geeft weer welke Ads segmenten verantwoordelijk waren voor een conversie, vanaf de eerste klik tot en met de conversie. Wanneer een klik direct leidt tot een conversie, dan is het een kort klikpad met slechts één Ads segment. Wanneer een bezoeker meerdere keren op advertenties klikt voordat er wordt geconverteerd, zal dit een relatief lang klikpad opleveren.
 • Eerste klik/laatste klik analyse: Conversie toeschrijving op basis van de eerste/laatste klik in het conversiepad.
 • Attributiemodel: Hier vergelijk je twee verschillende attributiemodellen met elkaar.
Hoe verhoog je het aantal conversies?

Wanneer iemand een relevante zoekopdracht doet in een zoekmachine, zoals Google, wil je natuurlijk dat jouw product of dienst in de resultaten verschijnt en de aandacht trekt.