Skip navigation Menu
Extra informatie

Google Analytics rapporten

In Google Analytics kun je veel verschillende rapporten vinden over de prestaties van je websites. Om de rapporten te kunnen bekijken heb je een account nodig bij Google Analytics en moet de tracking code op elke pagina van je website in de broncode worden geplaatst.

Wanneer je inlogt op Google Analytics zie je links in het menu ‘Rapporten’ die zijn opgedeeld in de volgende rubrieken:Rapporten in google analytics

 1. Realtime rapporten
 2. Doelgroep
 3. Acquisitie
 4. Gedrag
 5. Conversies

Deze rubrieken bevatten weer verschillende subrubrieken.

Google Analytics rapporten: een overzicht

Dashboards – aanpassing

Onder het menu ‘aanpassing’ vind je ‘Dashboards’. Dashboards zijn rapporten die je zelf kunt maken. Je kunt verschillende statistieken op één dashboard plaatsen en zelf het uiterlijk daarvan bepalen, zodat je altijd de belangrijkste statistieken voor jouw website voor handen hebt. Dashboards kun je delen met andere Google Analytics gebruikers.

Lees meer over dashboards in Google Analytics:

Realtime rapporten

Wat gebeurt er op dit moment op je website? Welke pagina’s worden bezocht? En hoe lang blijven de bezoekers op je site? Al deze realtime informatie vind je in de rapporten onder ‘Realtime’.

Doelgroep rapporten

De rapporten onder Doelgroep bevatten algemene statistieken over je website. Hoeveel bezoekers komen er op je site? Uit welke regio’s komen je bezoekers? En welke apparaten gebruiken de bezoekers van je website?

Interessant zijn ook de rapporten Demografie en Interesses. In deze rapporten kun je demografische gegevens van je bezoekers bekijken en inzicht krijgen wat voor soort sites je bezoekers bekijken. Om de rapporten onder Demografie en Interesses te activeren moet je de tracking code op je website aanpassen waarvoor toestemming van de bezoeker voor nodig is.

6. Acquisitie rapporten

De rapporten onder Acquisitie geven inzicht op welke manier bezoekers op je site zijn gekomen. Hebben ze geklikt op een zoekresultaat in Google? Was dit een betaald resultaat of een onbetaald resultaat? Zijn bezoekers juist via een link op een andere site op je website terecht gekomen? Al deze informatie is te vinden in de rapporten onder Acquisitie. Interessant is dat je ook doelen kunt uitzetten tegenover verkeersbronnen, zodat je kunt zien in welke mate verschillende verkeersbronnen bijdragen aan het succes van je website.

Heb je een campagne opgezet in Ads of op social media? Vind de resultaten van de campagne terug in het de Acquisitie rapporten.

7. Gedrag rapporten

Alles wat bezoekers op je website doen, is te vinden in de rapporten onder Gedrag. Hier vind je informatie over welke pagina’s bekeken zijn, welke zoektermen er gebruikt zijn in de interne zoekmachine van je website en hoe bezoekers door je website klikken. Interessant is ook de mogelijkheid inzicht te krijgen in de sitesnelheid van je website (belangrijk voor SEO en Ads).

Op zoek naar de vaakst bezochte pagina? Deze vind je eenvoudig onder Gedrag >  site-content > Alle pagina’s.

8. Conversies rapporten

Het is voor elke website belangrijk meetbare doelstellingen te definiëren. Zo kun je sturen op resultaat. Voorbeelden van doelstellingen zijn het invullen van een contactformulier, het aanvragen van een brochure of het kopen van een product. Onder de rubriek conversies kun je bijhouden hoe vaak de doelstellingen van je website zijn gerealiseerd. Doelstellingen van je website kunnen worden uitgezet tegenover andere statistieken, zoals verkeersbronnen, zoekwoorden, provincies en apparaten.

Welke bedrijven bezoeken mijn site?

In Google Analytics kun je achterhalen welke bedrijven je site bezoeken. En dat niet alleen, je kunt ook eenvoudig nagaan hoe lang ze op je site bleven en welke pagina’s daarbij bekeken werden. Dit levert waardevolle profielschetsen op van potentiële klanten (prospects) die zeer bruikbaar zijn voor sales.

Google Analytics registreert de serviceproviders van je bezoekers. Meestal zijn dit de bekende consumentenserviceproviders, zoals Xs4all, Ziggo of KPN. Bedrijven maken echter vaak gebruik van een eigen bedrijfsnetwerk waarin ze de bedrijfsnaam vermelden. En dat kun je terugvinden in Analytics. Volg de onderstaande instructies om antwoord te krijgen op de vraag “Welke bedrijven bezoeken mijn site?”.

Haal consumenten uit je rapportages

Haal eerst consumenten uit je rapportages met een geavanceerd segment. Klik daarvoor op onderstaande link en kopieer het segment naar één van je profielen. Klik vervolgens op de button die in onderstaande afbeelding wordt weergegeven, selecteer een segment en sla je keuze op.

Segmenten Google Analytics

Nadat het geavanceerde segment is geactiveerd worden alleen statistieken weergegeven van bezoekers die afkomstig zijn van bedrijfsnetwerken. In het rapport netwerken kun je zien welke bedrijven dit precies zijn: Klik in het menu op Doelgroep/technologie/netwerken.

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van bedrijven die de site bezochten.

Bedrijven in Google Analytics

Sessieduur

Sessieduur (voorheen tijd op site) is een variabele in Google Analytics die aangeeft hoe lang een bezoeker op een website is geweest. De tijd die bezoekers op de site doorbrengen, kan een indicatie geven van de betrokkenheid van bezoekers. Binnen Google Analytics zijn er diverse vormen van tijd op site:

 • Sessieduur: de totale tijd van de bezoeken op de site;
 • Gemiddelde sessieduur: de gemiddelde tijd van alle bezoeken op de website;
 • Tijd op pagina: de totale tijd die op een pagina wordt doorgebracht, alvorens binnen dezelfde bezoeken een andere pagina geopend wordt;
 • Gemiddelde tijd op pagina: de gemiddelde tijd die doorgebracht wordt op een pagina;

Hoe wordt de sessieduur berekend?

Elke keer dat een pagina waar de trackingcode van Google Analytics staat, wordt geopend, gaat er een signaal naar de Google Analytics server. Met dat signaal wordt een ‘Timestamp’ meegegeven: het exacte tijdstip dat de pagina geopend werd. De tijd tussen het openen van de eerste pagina (de start van een websitebezoek) en het openen van de volgende pagina is de tijd op de eerste pagina. Een voorbeeld: stel dat pagina A de eerste pagina is, pagina B de tweede, pagina C de derde en pagina D de laatste. We krijgen dan de volgende gegevens voor tijd op pagina:

Tijdstip openen pagina B – Tijdstip openen pagina A = Tijd op pagina A

Voor de totale sessieduur, is niet bekend op welk tijdstip de bezoeker de website verlaat. Daarom ‘verloopt’ het bezoek na pagina D en krijgt deze de waarde 0. De totale tijd op site van een bezoek is dan als volgt:

Tijdstip openen pagina D – Tijdstip openen pagina A = Tijd op site

Betrouwbaarheid van de sessieduur

De tijd op site is absoluut niet 100% betrouwbaar. In de berekening zagen we al dat niet bekend is wanneer de bezoeker de website verlaat. Dit geldt ook voor bouncers; bezoeken met één pagina. Bovendien kan het zijn dat iemand de website verlaat, maar binnen 30 minuten weer terugkomt. Als dat binnen een half uur gebeurt (standaard maximale sessieduur), wordt dat nog als hetzelfde bezoek gerekend. Zit daar meer dan 30 minuten tussen, dan is er sprake van een nieuw bezoek.

De waarde van rapporten voor ‘Sessieduur’ zit dan ook vooral in de trends. Is op een website bijvoorbeeld in de maand januari de gemiddelde tijd op site 2:13 minuten en in januari van het daarop volgende jaar 2:57, dan geeft dat een goede aanleiding tot onderzoek. Gaat het om een trend? Zijn er wijzigingen geweest die de ’tijd op site’ konden beïnvloeden?

Tijdsrapporten analyseren

Analyseer tijdsrapporten dus vooral om trends te bespeuren: waar zijn significante wijzigingen zichtbaar? Welke verkeersbronnen vertonen aanzienlijke afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde tijd op site?

Leden onderscheiden van niet-leden

Indien uw website de mogelijkheid biedt om een account aan te maken, is het zeer nuttig om gedrag van bezoekers met een account te kunnen onderscheiden van bezoekers zonder een account. Met behulp van een aantal technische instellingen in Google Analytics is dit mogelijk dankzij zogenaamde ‘Aangepaste Dimensies’. Doorloop hiervoor de volgende stappen:

1. Identificeer een pagina die uniek is voor leden

U hebt een pagina nodig waar alleen mensen met een account op terecht kunnen komen. Op deze pagina moet namelijk een stukje code worden geplaatst. Dit kan de eerste pagina zijn die bezoekers krijgen te zien nadat ze inloggen.

2. Plaats de juiste code op deze pagina

Vervolgens moet er een stukje code op deze pagina geplaatst worden. Hiermee krijgen de leden een soort ‘oormerk’ zodat u straks in Analytics weet wie zij zijn. De code die geplaatst moet worden door u of uw ontwikkelaar is de volgende:

ga(‘set’, ‘dimension1’, ‘Lid/Geen lid’);

Dimension1, // Verplicht: hiermee ‘claimt’ u de beschikbare ruimte voor aangepaste dimensie
‘Lid/Geen lid’, // Verplicht: de waarde
]);

Voor de uitgebreide uitleg van ‘Aangepaste Variabelen’ kunt u de helptekst op de website van Google Analytics volgen:

Uitgebreide uitleg van ‘Aangepaste Dimensies’

3. Wacht een aantal weken of maanden om data op te bouwen

Vanaf het moment dat u wijzigingen hebt doorgevoerd, krijgen bezoekers van uw website met een account een cookie op hun computer, dat aangeeft dat zij leden met een account zijn. Elke bezoeker die de pagina bezoekt waar het stukje code staat krijgt zo’n cookie en is in Analytics vanaf dan bekend als ‘Lid’. Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de leden versus niet-leden, moet u wachten tot voldoende leden hebben ingelogd of een account hebben aangemaakt. Afhankelijk van uw type website en bezoekersgedrag kan het een aantal weken tot een aantal maanden duren voordat de data die u hebt betrouwbaar is.

4. Maak in Google Analytics een geavanceerd segment voor Leden

Zodra data betrouwbaar binnenkomt, kunt u de leden gaan onderscheiden van niet-leden in de rapporten. U kunt het rapport voor aangepaste variabelen terugvinden in Google Analytics onder ‘Doelgroep > Aangepast > Vrije variabelen’:
Doelgroep aangepast in Google Analytics
Het is echter zinvoller om alle rapporten te bekijken, toegepast op bezoekers die een account hebben. U doet dit door een ‘Geavanceerd Segment’ aan te maken in Google Analytics. Navigeer naar ‘Geavanceerde Segmenten’ en kies ‘Nieuw aangepast segment’. Geef het segment een naam -bijvoorbeeld ‘leden’, en kies bij ‘Voorwaarden’ voor het opnemen van de aangepaste dimensie > Met > lid’. Hieronder ziet u een voorbeeld:

Klik op ‘Segment Opslaan’. U ziet meteen de rapporten voor iedere bezoeker die het kenmerk ‘Lid’ heeft, ofwel alle bezoekers met een account.
U kunt dit ook nader specificeren naar gratis leden. Maak hiervoor een nieuw aangepast segment en kies ‘Opnemen > Vrije variabele (waarde 01) > Met > gratis lid’. Geef het segment de juiste naam en kies Opslaan:

Alle rapporten die u bekijkt wanneer dit segment geactiveerd is, zijn van toepassing op leden of gratis leden. Zo kunt u specifiek voor leden van uw website bekijken welke content zij bekijken, waar zij vandaan komen en of uw doelen worden bereikt!

Mobiel verkeer meten in Google Analytics

De afgelopen jaren is het mobiele verkeer enorm gegroeid. Het is voor website beheerders daarom van belang om het mobiel verkeer in kaart te brengen. Als blijkt dat mobiel verkeer een significant aandeel heeft in het totale aantal bezoekers, dan kan daarop worden ingespeeld. Zo kunnen Ads advertenties specifiek gericht worden op mobiele apparaten of kunnen onderdelen van de website op maat gemaakt worden voor mobiel verkeer. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe mobiel verkeer op websites gemeten wordt in Google Analytics.

 1. Meld je aan bij Google Analytics en selecteer een profiel
 2. Klik in het menu op ‘Doelgroep > Mobiel’

Op de pagina ‘Mobiel’ verschijnt nu het aantal bezoeken per device weergegeven; mobiel, desktop of tablet. Wil je inzicht krijgen in het exacte apparaat klik dan in het menu onder ‘mobiel’ op ‘apparaten’. Om een trend te herkennen in het mobiel verkeer, is het belangrijk om een lange periode te selecteren, bijvoorbeeld een jaar.

Bezoeken en sessies in Google Analytics

In de rapporten van Google Analytics zie je de statistiek sessies veel terugkomen, maar wat houdt een sessie precies in? Voorheen noemde Google Analytics een sessie een ‘bezoek’. Een bezoek of sessie van een gebruiker wordt vastgelegd wanneer aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • 30 minuten inactiviteit.
 • Bij het sluiten van de browser.
 • Bij het verlaten van de website.

Hoe wordt een sessie geteld?

Voorbeeld: Bezoeker A komt maandag op een website en bekijkt daar drie pagina’s. De volgende dag komt bezoeker A terug en bekijkt nogmaals twee pagina’s. In dit geval zal er één gebruiker (voorheen: bezoeker) geregistreerd worden, die twee sessies (voorheen: bezoeken) aflegde en daarbij vijf pagina’s bekeek.

Gebruikers, sessies en paginaweergaves

Gebruikers, sessies en paginaweergaves

Tip: Facebook Ads bezoeken in Google Analytics

Wil je gegevens van Facebook Ads of Bing Ads in Google Analytics zien, op dezelfde manier als Google Ads? Gebruik dan Supermetrics Uploader! Gratis trial versie beschikbaar met volledige functionaliteit.

Unieke bezoekers in Google Analytics

Een unieke bezoeker is iemand die in een bepaalde periode minimaal één keer uw website heeft bezocht. Google Analytics noemt unieke bezoekers gebruikers. Stel dat iemand op maandag website A bezoekt, daarbij drie pagina’s bekijkt en vervolgens weer vertrekt. Op dinsdag komt dezelfde bezoeker terug op website A, maar bekijkt dan twee pagina’s. In Analytics wordt deze persoon gemeten als één unieke bezoeker of gebruiker die vijf pagina’s heeft bezocht. Een unieke bezoeker kan dus meerdere bezoeken afleggen en meerdere pagina’s bekijken; dat wordt nauwkeurig bijgehouden in Google Analytics.

Unieke bezoekers heten gebruikers

Lange tijd gebruikte Google de term ‘unieke bezoekers’ om aan te duiden hoeveel mensen uw website minimaal één keer hebben bezocht. Het gaat hierbij dus om zowel nieuwe bezoekers als om terugkerende bezoekers. Tegenwoordig gebruikt Analytics hier het woord ‘gebruikers’ voor. Eigenlijk gaat het hier om hetzelfde, dus de bovenstaande uitleg voor unieke bezoekers geldt ook voor gebruikers. Een bezoek heet in Analytics een ‘sessie‘.

Gebruikers en sessies

In Google Analytics kun je het aantal gebruikers, het aantal sessies en het aantal paginaweergaven meten. Wanneer iemand een site bezoekt, rapporteert Google Analytics dit als ‘sessie’. In het bovenstaande voorbeeld worden dus één gebruiker, twee sessies en vijf paginaweergaven gemeten. Analytics registreert een bezoek als één sessie, wanneer het aan meerdere voorwaarden voldoet. Lees meer over sessies.

Tip: Facebook Ads gebruikers in Google Analytics

Wil je gegevens van Facebook Ads of Bing Ads in Google Analytics zien, op dezelfde manier als Google Ads? Gebruik dan Supermetrics Uploader! Gratis trial versie beschikbaar met volledige functionaliteit.

Aantal gebruikers in een maand

Wil je graag weten hoeveel gebruikers er in een maand op je website zijn geweest? Hieronder leggen we uit hoe je dat eenvoudig kunt zien.

 1. Log in in Google Analytics.
 2. Kies het account, de property en de juiste weergave waarvan je de gegevens wil inzien.
 3. Ga naar het rapport ‘doelgroep’ en klik dan vervolgens op ‘overzicht’. In dit rapport zie je o.a. hoeveel gebruikers je website hebben bezocht.
 4. Selecteer de juiste periode. Rechts bovenin zie je een periodekiezer (een soort kalender). Kies hier de periode waarvan je de gegevens wilt inzien. Nu zie je hoeveel gebruikers in een bepaalde maand je website hebben bezocht.
 5. Vergelijk de periode met andere periodes. In de periodekiezer kun je hiervoor de optie ‘vergelijken met’ aanvinken. Met deze optie kun je gegevens van twee periodes naarst elkaar zetten en de resultaten analyseren.
Unieke gebruikers, sessies en paginaweergaven in Google Analytics

Aantal gebruikers in een maand

Hoe meet Analytics het aantal gebruikers?

Je kent ze vast wel: cookies. Veel websites maken er gebruik van. Door middel van cookies krijgt elke unieke bezoeker een unieke ID toegekend. Dit noemt men ook wel een client ID. Daaraan kan Analytics een gebruiker herkennen. Echter, wanneer iemand zijn of haar cookies verwijdert, ziet Analytics de gebruiker weer als een nieuwe bezoeker. Ook andere activiteiten geven Analytics een signaal dat het te maken heeft met een nieuwe bezoeker. Google Analytics mag overigens onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden zonder eerst toestemming te vragen aan de bezoeker. Lees meer over het instellen van Analytics zonder cookiemelding.

Wanneer ben je een nieuwe gebruiker?

Net als het verwijderen van cookies, maakt het voor het meten van nieuwe gebruikers ook uit welk apparaat en welke browser je gebruikt voor een bezoek aan een website. Gebruik je na je eerste bezoek een andere browser of een ander apparaat, dan is de kans groot dat Analytics je ziet als een nieuwe bezoeker. Daarnaast verloopt na twee jaar de geldigheid van een Analytics cookie, wat ook weer effect heeft op het meten van het aantal nieuwe gebruikers. Door deze activiteiten is het werkelijke aantal terugkerende gebruikers groter dan Google Analytics aangeeft. Ondanks deze afwijking is de statistiek ‘gebruikers’ met name voor het analyseren van trends nog steeds wel nuttig en bruikbaar.

Lees voor meer info en tips de Google Analytics help artikelen van Interpedia door of volg een Google Analytics Training.

Wat is het aantal websitebezoekers?

In Google Analytics wordt het aantal websitebezoekers bijgehouden. In dit artikel wordt uitgelegd waar deze informatie teruggevonden kan worden. Lees daarnaast welke bezoekers rapporten Google Analytics nog meer bevat! Wil je nog meer weten over Google Analytics? Volg dan een training.

1. Meld je aan bij Google Analytics en selecteer het juiste account, de property en dataweergave. De homepagina van de weergave verschijnt nu.

2. In het scherm dat verschijnt, wordt de eerste bezoekersinformatie weergegeven. Let erop dat deze informatie geldt voor de gekozen periode die je rechtsboven in het scherm kan selecteren. De standaardperiode beslaat de afgelopen 30 dagen. Klik voor het aanpassen van de periode op de data die rechtsboven in het scherm staan. Kies vervolgens in de kalender een begin -en einddatum. Zodra op ’toepassen’ wordt geklikt verschijnt een bezoekersrapport dat is afgestemd op de gekozen periode.

Tip: Facebook Ads bezoekers in Google Analytics

Wil je gegevens van Facebook Ads of Bing Ads in Google Analytics zien, op dezelfde manier als Google Ads? Gebruik dan Supermetrics Uploader! Gratis trial versie beschikbaar met volledige functionaliteit.

Verhoog het aantal websitebezoekers

Er zijn belangrijke verschillen tussen het aantal sessies, het aantal gebruikers en het aantal paginaweergaven. In Analytics kunt u al deze informatie beoordelen en er conclusies aan verbinden voor verbeteringen van uw website. Zo kunt u bekijken waar de bezoekers vandaan komen, hoelang ze op uw website blijven, hoeveel pagina’s ze bekijken, op welke termen ze in Google gezocht hebben voordat ze op uw website kwamen en nog veel meer. U kunt tevens beoordelen of het aantal websitebezoekers groeit of juist niet.