Skip navigation Menu
Extra informatie

Ads zoekwoord verwijderen

Zoekwoorden met een lage kwaliteitsscore hebben een negatieve invloed op alle zoekwoorden in het account. Het maakt daarbij niet uit of zoekwoorden in andere advertentiegroepen of campagnes staan. Andersom geldt hetzelfde: Zoekwoorden met hoge kwaliteitsscores beïnvloeden het account ten positieve. De kwaliteitsscores in je account zijn van groot belang voor je advertentiepositie in Google en je advertentiekosten.

Verwijder zoekwoorden met lage kwaliteit

Door een zoekwoord met een lage kwaliteitsscore te verwijderen, verdwijnt de invloed ervan op andere kwaliteitsscores. Het verwijderen van zoekwoorden met lage kwaliteitsscores heeft daarom een positief effect op de rest van het account. Een kwaliteitsscore van zeven mag hierbij als uitgangspunt worden genomen: Alles onder de zeven heeft een negatieve invloed, alles boven de zeven een positieve. Lees meer over het effect van de kwaliteitsscore op advertentiekosten.

Nuancering

Een nuancering is hier op zijn plaats: Soms heeft een zoekwoord een lage kwaliteitsscore, maar levert het wel conversies op. In dat geval doet de adverteerder er verstandig aan om het zoekwoord te laten staan en de lage kwaliteit voor lief te nemen: De kwaliteitsscore is in zo’n geval ondergeschikt aan het rendement!

Zoekwoorden Google Ads kiezen

Zoekwoorden zijn termen die door een adverteerder worden opgegeven in Ads. Als een zoekwoord overeenkomt met wat er wordt ingevoerd in Google, wordt er een advertentie getoond. Als een adverteerder bijvoorbeeld vakanties verkoopt, dan kan hij ‘Griekenland vakanties’ als zoekwoord toevoegen aan Ads. Zodra iemand op deze term zoekt, wordt zijn advertentie getoond. Om er achter te komen op welke relevante zoekwoorden wordt gezocht, moet je eerst een zoekwoordenonderzoek uitvoeren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe goede zoekwoorden gevonden kunnen.

Tip 1: Vind zoekwoorden met Google autocomplete: typ een woord in de zoekbalk van Google. Google toont onder de zoekbalk een lijst met suggesties. Hierin kan je relevante zoekwoorden vinden.

Tip 2: Gebruik een underscore in Google autocomplete. Google zal op plaats van de underscore suggesties tonen.

zoekwoorden kiezen

Tip 3: Vind gerelateerde zoekwoorden. Voer een zoekopdracht in in Google en bekijk onderaan de pagina zoekresultaten het overzicht van gerelateerde zoekwoorden. Ook dit zijn zoekwoorden die relevant kunnen zijn.

Tip 4: Gebruik de zoekwoordplanner om gerelateerde zoekwoorden en zoekvolumes te vinden. Lees hier meer over de zoekwoordplanner.

Wat doet de kwaliteitsscore met Ads kosten?

De kwaliteitsscore speelt een belangrijke rol in de Ads veiling. Enerzijds zorgt een hoge kwaliteitsscore voor lagere kosten en een hogere positie, anderzijds leidt een lage kwaliteitsscore tot hogere kosten en lagere posities. De onderstaande tabel laat zien wat er in de praktijk gebeurt met de Ads kosten: Een score van acht, negen of tien levert een korting op de klikkosten op. Een score van één tot zes zorgt voor een stijging van de kosten. Een kwaliteitsscore van zeven veroorzaakt noch een reductie, noch een stijging van de klikkosten. Lees meer over het verbeteren van de kwaliteitsscore!

Kwaliteitsscore verhogen

Het verhogen van de kwaliteitsscore is een belangrijke methode om het rendement van Ads advertenties te verbeteren. De kwaliteitsscore verdient daarom de nodige aandacht; iets wat in de praktijk vaak ontbreekt. In dit artikel worden handvatten aangereikt waarmee je de kwaliteitsscore kunt verhogen. Voor een goed begrip van onderstaande tips is het noodzakelijk om te begrijpen wat de kwaliteitsscore is, wat het doet en waardoor de kwaliteitsscore wordt beïnvloed.

Kwaliteitsscore verhogen met kleine advertentiegroepen

Door kleine advertentiegroepen te maken kan de adverteerder veel focus aanbrengen. Dit zorgt voor meer overeenkomst, relevantere advertenties en betere kwaliteitsscores. Lees meer over het creëren van kleine advertentiegroepen voor meer relevantie.

Verwijder zoekwoorden met een lage kwaliteitsscore

De prestaties van een zoekwoord hebben invloed op de kwaliteitsscores van alle zoekwoorden in het account. Lees hoe dit mechanisme gebruikt kan worden voor een betere kwaliteitsscore, door zoekwoorden op de juiste manier te verwijderen of te onderbreken.

Voeg uitsluitingszoekwoorden toe

Door uitsluitingszoekwoorden toe te voegen, kan de doelgroep beter bereikt worden. Dit zal leiden tot een betere doorklikratio, waardoor de kwaliteitsscore toeneemt. Bijvoorbeeld: Wanneer advertenties ‘breed’ zijn ingesteld op de term ‘online strategie’, wordt de advertentie ook vertoond aan gebruikers die zoeken op ‘online strategie spellen’. Termen als ‘spellen’ en ‘games’ kunnen als uitsluitingszoekwoord toegevoegd worden, zodat de advertentie niet meer getoond wordt bij zoekopdrachten die een uitsluitingszoekwoord bevat. Hierdoor sluit de advertentie beter aan bij de verwachting van de gebruiker en zullen de doorklikratio en kwaliteitsscore stijgen.

Zorg voor een goede landingspagina

Een goede landingspagina heeft niet alleen een positief effect op de conversie, maar ook op de kwaliteitsscores van zoekwoorden. Wanneer het zoekwoord terugkomt op de landingspagina, weet Google dat deze relevant is voor de gebruiker. Wanneer een advertentie verwijst naar een goed ingerichte landingspagina heeft dit een positief effect op de kwaliteitsscore. Bepaalde onderdelen van een pagina zijn voor Google belangrijk om te begrijpen waar een pagina over gaat. Lees meer over de werking van SEO.

Factoren die de kwaliteitsscore beïnvloeden

Google wil de gebruiker niet alleen de beste informatie aanbieden, maar ook zo snel mogelijk. Google hecht daarom veel waarde aan een Ads advertentie aansluit bij de zoekopdracht van de gebruiker en dat de pagina waarnaar verwezen wordt, overeenkomt met zowel de advertentie als de zoekopdracht. Hoe meer overeenkomst er is tussen de zoekopdracht, de advertentie en de landingspagina, des te sneller heeft de gebruiker de informatie die hij nodig heeft. Om dit afstemmingsproces te bevorderen, beloont Google adverteerders die zoveel mogelijk overeenkomst creëren tussen deze drie elementen. Dit komt tot uiting in een waardering die Google toekent aan de zoekwoorden van een adverteerder: De kwaliteitsscore.

  • Tip: Zorg voor overeenkomst tussen zoekwoorden, advertentietekst en landingspagina!

Ontdek hoe de overeenkomst tussen zoekwoord, advertentie en landingspagina verbeterd kan worden.

Andere factoren die een rol spelen bij de kwaliteitsscore:

Snelheid van de landingspagina:

De snelheid van een pagina beïnvloedt de gebruikerservaring. Wanneer een advertentie verwijst naar een pagina die langzaam laadt heeft dat een negatieve invloed op de kwaliteitsscore. Wanneer een adverteerder een snelle website heeft of de laadtijden van zijn website recent heeft verbeterd, heeft dit een positieve invloed op de kwaliteitsscore en daarmee ook op het rendement en de kosten van de advertenties. Lees het artikel over sitesnelheid voor meer informatie over dit onderwerp.

Doorklikratio/CTR:

Wanneer relatief veel gebruikers op een advertentie klikken, betekent dit dat de advertentie aansluit bij hun zoekopdracht. Een hoge doorklikratio is voor Google een indicatie van relevantie, waardoor het meeweegt in de berekening van de kwaliteitsscore.

Kosten per klik:

De kosten per klik hebben indirect invloed op de kwaliteitsscore. Als een adverteerder namelijk hoger biedt op een zoekwoord, zal de advertentiepositie stijgen (zie Ads veiling). De advertentie valt daardoor meer op waardoor de kans op een klik toeneemt. De kosten per klik hebben dus invloed op het aantal klikken via een zoekwoord. Het spanningsveld tussen kosten per klik en de kwaliteitsscore is paradoxaal: Een hoger bod kan tot lagere kosten per klik leiden.

Prestatiegeschiedenis account:

De gehele prestatiegeschiedenis van een account is van invloed op een kwaliteitsscore. Alle zoekwoorden die op een bepaald moment in het account actief waren of nog steeds actief zijn, hebben invloed op de kwaliteitsscore.

Google Ads kwaliteitsscore

De kwaliteitsscore is een getal tussen één en tien, waarmee Ads aangeeft wat de kwaliteit van een zoekwoord is. De kwaliteitsscore is van invloed op de positie van advertenties en de kosten per klik.  Als een zoekwoord een lage kwaliteitsscore heeft, moet er meer betaald worden voor een klik en krijgt de advertentie tevens een lagere positie, terwijl een hoge kwaliteitsscore de advertentiepositie opstuwt en een korting op de kosten per klik oplevert. Lees het artikel over de Ads veiling voor een duidelijke uitleg over dit mechanisme. Voor een goed begrip is het van belang om te weten welke factoren de kwaliteitsscore beïnvloeden en hoe de kwaliteitsscore verbeterd kan worden.

Waar is de Ads kwaliteitsscore terug te vinden?

De kwaliteitsscore wordt aan zoekwoorden toegekend. Er wordt dus géén kwaliteitsscore gegeven aan campagnes, advertentiegroepen of advertenties. De kwaliteitsscore is standaard niet zichtbaar, maar kan ingeschakeld worden in het menu ‘zoekwoorden’. Klik rechts bovenin op op de button ‘kolommen’. Selecteer vervolgens ‘kolommen aanpassen’ en vink in de categorie ‘kwaliteitsscore’ het vakje ‘kwaliteitsscore’ aan. Je kan hier ook de verschillende onderdelen selecteren die samen de kwaliteitsscore bepalen. Wanneer de keuze is opgeslagen wordt er een extra rij zichtbaar waarin per zoekwoord een kwaliteitsscore wordt weergegeven.

Kwaliteitsscore instellen

kwaliteitsscore instellen

Tip: Voor de zoekwoorden in het Google Display Netwerk wordt óók een kwaliteitsscore uitgerekend!