Skip navigation Menu
Extra informatie

SEO voor mobiele websites

Steeds meer bedrijven en organisaties lanceren een website voor smartphones. Dit is een goede keuze, maar heeft wel consequenties voor zoekmachine optimalisatie. Voor vindbaarheid in Google op smartphones gelden in principe dezelfde regels als voor vindbaarheid in Google op een normale desktop. Er is echter wel een aantal dingen waar rekening mee gehouden moet worden.

Lengte title-tag en meta-description
Voor smartphones is het verstandig om een andere maximale lengte te hanteren voor de title-tag en de meta-description. De meta-description wordt in mobiele browsers na ongeveer 100 karakters afgebroken (bij desktop is dit +/- 150 tekens). Voor de title-tag gelden ongeveer 55 karakters (bij desktop is dit +/- 60 tekens).

URL’s
Het is belangrijk om goed na te denken over de URL-structuur van de mobiele website. Probeer de URL structuur voor de mobiele website exact hetzelfde te houden als voor desktop (ook wel responsive design genoemd). Dit heeft vooral te maken met het opbouwen van autoriteit van één URL. Ga je voor de mobiele site een andere URL hanteren dan moet je voor deze URL een nieuwe autoriteit gaan opbouwen. Over het algemeen resulteert dit in Google in een lagere ranking van deze URL. Terwijl de URL voor de desktop website in veel gevallen veel hoger rankt. Wanneer iemand vervolgens via Google Mobile zoekt en het eerste resultaat van je website aanklikt, belandt deze persoon tevens op de desktop versie van je website.

Zoekwoorden
Teksten op mobiele websites zijn over het algemeen minder lang. Ook heb je op mobiele websites vaak minder omgevingstekst. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop je zoekwoorden verwerkt in de teksten. Omdat er minder omgevingsteksten zijn (bijvoorbeeld tekstblokken in een rechter kolom) heb je sneller een hoge zoekwoorddichtheid. Let hier goed op bij het schrijven van teksten voor mobiele websites.

H tags belangrijk voor vindbaarheid

H tags zijn korte stukjes tekst die in de HTML broncode zijn opgemaakt als een kop(je), ook wel ‘heading’ genoemd. De gewone websitebezoeker ziet niets bijzonders aan de tekst, maar zoekmachines die de pagina indexeren en opslaan zien het wel en gebruiken de H tags om te bepalen waar de pagina over gaat. Daarbij wordt de logica gehanteerd dat de tekst die in een H tag staat belangrijker is dan gewone tekst. Als webredacteur moet je dan ook gebruik maken van dat principe.

Het toepassen van H tags

H tags zijn genummerd; op de meeste websites vinden we H1 t/m H4. Iedere pagina heeft één H1; meer hierover in het artikel over de H1. Een goede tekst bestaat uit alinea’s en boven iedere alinea staat een kopje waarin het belangrijkste thema van de alinea wordt samengevat. Dit kopje boven een paragraaf wordt opgemaakt als een H2. Het belangrijkste zoekwoord van de pagina moet uiteraard in de H1 staan, maar daarnaast ook nog een keer in een H2. In veel gevallen zijn H3, H4 en H5 niet nodig.

Teveel H tags

Veel websitebouwers zetten een website helemaal vol met H tags omdat ze denken dat een pagina daardoor beter gevonden wordt. Het tegendeel is echter waar. Als er heel veel H tags op een pagina staan met allerlei verschillende soorten teksten, dan is daar voor een zoekmachine geen centraal zoekwoord of thema uit te halen, met als gevolg dat de pagina als niet relevant voor belangrijke zoektermen wordt gezien. Zet daarom alleen H tags in het content gedeelte van de website en vermijd H tags in de rest van de website zoals het menu, widgets en andere tekstelementen.

Om na te gaan welke H tags je eigen website bevat kun je een aantal handige SEO instrumenten gebruiken.

H1 title of H1 tag voor SEO

De blauwe titel boven dit artikel is opgemaakt als een H1 titel, ook wel H1 tag genoemd. Net als in alle andere artikelen op InterPedia. Zoekmachines analyseren iedere pagina van een website om te beoordelen waar die pagina over gaat. Als in de belangrijke onderdelen van de pagina hetzelfde zoekwoord terugkomt dan weet de zoekmachine dat de betreffende pagina relevant is voor dat specifieke zoekwoord. Een pagina kan daarom ook maar geoptimaliseerd worden voor één zoekwoord of zoekterm. De H1 titel is voor SEO van groot belang.

De H1 titel komt in principe maar één keer voor

Als de H1 titel vaker dan één keer op een pagina voorkomt met allerlei verschillende termen, dan kan een zoekmachine nooit bepalen voor welke term die pagina relevant is. Het uitgangspunt is daarom één H1 titel per pagina waar het belangrijkste zoekwoord van die pagina in voorkomt, het liefst vooraan in de H1 titel.

Hoe maak je een H1 tag?

Als het goed is biedt het CMS (content management systeem) waarmee de website onderhouden wordt de mogelijkheid om de H1 tag of H1 titel te maken zonder dat daarvoor technische kennis nodig is. Soms is het eenvoudigweg een veld waar je de titel van de pagina invult en die wordt dan automatisch op de juiste manier opgemaakt. Soms moet je in de tekst editor een H1 kop kiezen op dezelfde manier zoals je in Word een Heading kiest. Het gevaar bij de laatste optie is dat je vaker dan één keer een H1 aanmaakt en dat is niet de bedoeling.

Heeft je website geen H1 tag of misschien meerdere H1 titels, neem dan contact op met je websitebouwer of CMS beheerder om dat aan te passen. Om goed gevonden te worden in Google is een goede H1 tag van heel groot belang.

Google Maps vermelding instellen

Met een vermelding op Google Maps verhoogt u de zichtbaarheid van uw bedrijf. Vaak worden in Google zoekresultaten op plaatsnamen ook Google Maps vermeldingen getoond. Vooral bedrijven of organisaties voor wie lokale vestigingen een belangrijke rol spelen, is een Google Maps vermelding daarmee een verbetering van uw online bereik.

Google account ‘Mijn Bedrijf’ maken

Om uw vermelding op Google Maps te claimen, dient u een ‘Mijn Bedrijf’ account te maken. Wanneer u nog geen Google account hebt, moet u deze eerst maken: google.com/accounts. Vervolgens logt u met deze gegevens in op google.com/business.

U kunt nu het formulier invullen om uw aanvraag in te dienen. Google stuurt vervolgens een bevestiging van uw aanmelding per post naar het adres van uw bedrijf of organisatie. Dit is een verificatie die nodig is om de rechtmatige eigenaar van het ‘Mijn Bedrijf’-account te identificeren. Zodra u de verificatie hebt bevestigd, wordt u vermelding zichtbaar op Google Maps.

Tip: gebruik relevante categorieën om uw bereik in zoekmachines te vergroten

‘Mijn Bedrijf’ account beheren

U kunt uw bestaande Google Maps vermelding beheren, door te navigeren naar Google Business beheer. Alle gegevens van uw organisatie kunt u hier aanpassen. U kunt tevens een nieuwe vermelding toevoegen door te klikken op ‘Add another listing’. Ook kunt u de statistieken van uw vermelding bekijken: hoe vaak bent u in beeld, hoe vaak klikken gebruikers door naar uw website?

Tip: wanneer uw Google Maps vermelding beschikbaar is, kunt u deze ook in Google Ads gebruiken als locatie-extensie

Meerdere adressen toevoegen

Wanneer uw organisatie meer dan 10 vestigingen heeft, is het mogelijk om meerdere adressen tegelijk te importeren in ‘Mijn Bedrijf’. Kies hiervoor de optie ‘Locaties importeren’.

Blackhat SEO – illegale SEO methodes

Blackhat SEO is het optimaliseren van een website voor zoekmachines met inzet van ongeoorloofde technieken. Bij ontdekking straft Google deze vorm van zoekmachineoptimalisatie af door de websites onderaan in de zoekresultaten van Google te plaatsen of ze volledig uit de index te verwijderen. Veel blackhat-technieken worden al automatisch door de robots van Google ontdekt. In andere gevallen zal een handmatige controle tot een straf kunnen leiden. In dit artikel benoemen we enkele veelgebruikte blackhat-SEO technieken. Indien u of uw leverancier dergelijke technieken hanteren, loopt u het risico dat gedane inspanning uiteindelijk voor niets is geweest.

Penguin updates

Het bestrijden van illegale SEO methodes heeft voor Google top-prioriteit. De reden hiervoor is dat het succes van Google gebaseerd is op het principe dat iemand die zoekt naar informatie zo snel mogelijk de beste en meest relevante websites moet kunnen vinden. Als je Google probeert voor de gek te houden dan misleid je daarmee vooral de gebruiker van Google! De bekende ‘Penguin updates’ van de Google zoekmachine zijn hier volledig op gericht. Hieronder wordt een aantal illegale of twijfelachtige SEO methodes besproken.

Links kopen of verkopen voor betere posities

De populariteit van een website in Google wordt mede bepaald door het aantal en de waarde van de links die een pagina heeft. Omdat linkbuilding een lastig proces is, wordt er vaak gekozen voor ‘quick and dirty’-oplossingen. Het kopen of verkopen van links om de positie in Google te verbeteren, is in strijd met de webmaster-richtlijnen van Google. Betaalde links moeten ook als zodanig gemarkeerd zijn. Dit gebeurt vaak door de waarde ‘rel=nofollow’ aan een link mee te geven. Het is dus belangrijk om goed te overwegen of u een betaalde plaatsing op een website zou willen.

Geautomatiseerde links op veel websites

“Meld uw website in één keer aan bij de belangrijkste directories en zoekmachines! Nu voor slechts € 30,-!”  “Hogere posities in Google binnen drie weken!” Dit soort uitingen komen nog steeds vaak voor. Via blackhat-technieken wordt een link tegen betaling op veel en meestal vage websites geplaatst. Vooral als deze websites alleen maar linkbuilding als doel hebben, zijn de gevolgen op langere termijn negatief. Zo kan uw website ineens volledig verdwijnen uit de zoekresultaten als u via dergelijke bureaus werkt.

Dubbele content

Een kopie maken van een pagina met een andere URL of zelfs een kopie maken van een hele website om op die manier beter te scoren in Google is niet toegestaan. Doe dat dus nooit. Ook het maken van grote aantallen pagina’s met vrijwel dezelfde inhoud is niet toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan een pagina over een winkel in Amsterdam en u kopieert de tekst naar een groot aantal andere pagina’s waarbij u alleen de naam van de stad verandert om daarmee hoger in Google te komen, terwijl uw winkel niet gevestigd is in al die andere steden. Op korte termijn werkt het misschien, maar niet op de langere termijn.

Over-optimalisatie

In uw ijver om de belangrijkste SEO onderdelen zo goed mogelijk in te vullen kunt u ongemerkt een grens over gaan en terecht komen in het gebied dat Google aanmerkt als ‘spam’. Een aantal voorbeelden:

 • Te hoge zoekwoorddichtheid; u gebruikt het zoekwoord zo vaak in de tekst dat het geen natuurlijk taalgebruik meer is. De grens ligt ongeveer bij 6 – 7 %. Probeer daar onder te blijven.
 • Overdreven gebruik van opmaak; het zoekwoord afwisselend cursief, vet en gewoon gebruiken zonder dat daar echt een reden voor is.
 • Te veel subkopjes (H2, H3) in de tekst plaatsen met daarin het zoekwoord.
 • Meerdere pagina’s maken die geoptimaliseerd zijn op hetzelfde zoekwoord (dubbele content binnen de website).

In algemene zin moet uw tekst niet gekunsteld overkomen en gewoon prettig leesbaar blijven voor de bezoeker.

Comment spam

Comment spam is een vorm van geautomatiseerde links plaatsen. Sommige programmeurs ontwikkelen algoritmes om automatisch reacties met daarin een link te plaatsen op honderden blogs. Deze methode leidt tot veel spam. Er zijn websites die tegen betaling dit als een service aanbieden.

Vage, nietszeggende websites voor linkbuilding

Sommige ‘SEO-ers’ ontwikkelen tientallen, honderden en soms duizenden (vaak geautomatiseerde) websites om voor veel inkomende links te zorgen. De websites bevatten vreemde teksten waarin plotseling een relevant zoekwoord gelinkt staat. Deze methode is voor Google overigens moeilijk te ontdekken en in zichzelf niet per sé blackhat. U kunt zich echter voorstellen dat dit soort websites niet veel toevoegen aan het internet.

Schaduwpagina’s met automatische doorverwijzingen (redirects)

Schaduwpagina’s, of ‘doorway pages’ in het Engels, is een blackhat-techniek waarbij een zoekmachine op een geoptimaliseerde pagina terecht komt, maar waar de gebruiker via een doorverwijzing vrijwel direct op een andere pagina terecht komt.

Javascript cloaking

Cloaking is een techniek waarbij aan de zoekmachinecrawler een andere pagina getoond wordt dan aan de gebruiker, met behulp van Javascript. Tegenwoordig ontdekt Google dit soort praktijken automatisch en kan het al snel tot een penalty leiden.

Keyword stuffing

Keyword stuffing betekent het volstoppen van teksten met een bepaald zoekwoord, op zo’n manier dat het geen natuurlijke tekst meer is. Soms wordt keyword stuffing ook wel toegepast met onzichtbare tekst. Keyword stuffing wordt gebruikt in alle belangrijke SEO onderdelen van een pagina. Google is in staat om keyword stuffing te ontdekken en zal websites die dit gebruiken straffen.

Onzichtbare tekst

Tekst onzichtbaar maken op een pagina is een andere blackhat-SEO-techiek. Door de tekst op een pagina dezelfde kleur te geven als de achtergrond, is deze voor de gebruiker niet leesbaar, maar voor een zoekmachine wel. Deze techniek wordt ook steeds sneller ontdekt door Google.

Domeinen kapen

Domeinnamen die net zijn vrijgekomen om dat bijvoorbeeld het contract niet tijdig is verlengd, worden vaak door domeinkapers gebruikt. De populariteit van een bestaand domein wordt ‘overgeheveld’ naar een ander domein, waardoor de kaper probeert hogere posities in Google te krijgen.

Scraping

Scraping is een techniek waarbij automatisch content met populaire zoekwoorden van veel websites wordt verzameld en geplaatst op een eigen domein. De eigenaar probeert zo veel organisch verkeer vanuit zoekmachines naar zijn website te krijgen. Echter, vaak worden copyrights hiermee aangetast. Google heeft in haar updates van het zoekalgoritme al stevige maatregelen genomen om dit soort websites automatisch lage posities te geven (Panda Update).

Wees voorzichtig!

Wees voorzichtig met bedrijven die beloften doen om u snel hoog in zoekmachines te krijgen. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van spam technieken, die uiteindelijk tot een slecht resultaat leiden. Kies voor een duurzame SEO-strategie, waarbij u zich richt op het creëren en verspreiden van relevante content in relevante kanalen.

De URL – essentieel onderdeel in SEO

De URL is het ‘adres’ van een webpagina. De URL van dit artikel is bijvoorbeeld https://www.interpedia.nl/seo/werking-en-onderdelen/url. Zoekmachines analyseren iedere pagina van een website om te beoordelen waar die pagina over gaat. Als in de belangrijke onderdelen van de pagina hetzelfde zoekwoord terugkomt dan weet de zoekmachine dat de betreffende pagina relevant is voor dat specifieke zoekwoord. Een pagina kan daarom ook maar geoptimaliseerd worden voor één zoekwoord of zoekterm. De URL is één van de belangrijkste SEO onderdelen.

Wat is een goede URL?

Een goede URL heeft de volgende kenmerken:

 • Het zoekwoord van de pagina staat in de URL. Voor dit artikel is dat het woord ‘url’
 • De hele URL bestaat uit begrijpelijke woorden die ook relevant zijn. Zo zie je in de URL van dit artikel bijvoorbeeld de woorden ‘seo’ en ‘werking’.
 • De URL laat het ‘kruimelpad’ zien, de hiërarchische structuur. Dit artikel hoort bij de categorie ‘SEO’ en daarbinnen bij de subcategorie ‘werking en onderdelen’. Die structuur is terug te zien in de URL
 • Een URL bevat geen technische informatie zoals het woordje ‘id’, getallen of andere termen die geen begrijpelijke woorden zijn.

Hoe maak je een goede URL?

Een goed CMS (content management systeem) dat op de juiste manier is ingericht maakt automatisch een goede URL aan. Daarnaast moet het voor een redacteur altijd mogelijk zijn om handmatig de URL van een pagina te wijzigen. Heb je die mogelijkheid niet of genereert je CMS lelijke URL’s? Neem daar geen genoegen mee en vraag je webbouwer om dat aan te passen. Zonder een goede URL is het erg moeilijk om goede posities in zoekmachines te krijgen.

Pas op met het veranderen van de URL!

Een URL veranderen is soms nodig voor SEO, maar  de gevolgen kunnen desastreus zijn. Het wijzigen van de URL betekent namelijk dat je het adres van een pagina verandert. Google heeft een adres opgeslagen en daar klikken mensen op. Zodra je dat adres verandert bestaat het oude adres niet meer en krijgen mensen die klikken een foutmelding te zien. Om dat te voorkomen moet je altijd een 301 verwijzing aanmaken als je een URL verandert. Doe je dat niet dan gaat het aantal bezoekers van je website omlaag.

Bovenstaand probleem gebeurt helaas nog erg vaak wanneer een website vernieuwd wordt. In veel gevallen krijgen alle pagina’s dan ook een nieuwe URL. Als er dan niet voor alle pagina’s een 301 verwijzing wordt gemaakt dan zal het verkeer uit zoekmachines dramatisch gaan afnemen op de nieuwe website en het duurt erg lang voordat je weer op het oude niveau terug bent.

URL tags filteren met Google Webmaster tools

Met tools als de URL-builder is het mogelijk om tags mee te geven aan een link. Statistiekprogramma’s als Google Analytics kunnen de tags uitlezen en deze vervolgens in de rapportaten verwerken. Een link met tags kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

domein.html?utm_source=tla&utm_medium=cpc&utm_term=seo-blog

Google herkent deze tags in een link en zal een URL niet op die manier opnemen in de zoekresultaten. Doorgaans ontstaan er dus geen problemen als er tags worden toegevoegd aan links. Dit is te controleren door in te loggen op Google Webmaster Tools.

Klik in Webmaster Tools in het linkermenu  op ‘site configuration’ en vervolgens op ‘URL parameters’. In het volgende scherm wordt een overzicht gegeven van alle parameters die Google gedetecteerd heeft. Google zal de meeste tags automatisch filteren, om te voorkomen dat een verkeerde URL-variant geïndexeerd wordt. Bijvoorbeeld: Google zal de bovenstaande link filteren, zodat de pagina ’test.html’ geïndexeerd wordt in plaats van test.html?utm_source=tla&utm_medium=cpc&utm_term=seo-blog.

Mocht Google onverhoopt een verkeerde URL-variant hebben geïndexeerd, maak dan gebruik van een 301-verwijzing.

URL parameters in Webmaster Tools

 

 

Gevonden worden in Google

Er zijn twee methoden waarmee websites gevonden worden in Google:

 1. Organische zoekresultaten: geen betaling
 2. Gesponsorde resultaten: wel betaling

Beide vormen zijn relevant voor de zoeker en bieden belangrijke uitgangspunten om beter gevonden te worden in Google. Om een goede positie te krijgen in de onbetaalde, organische zoekresultaten moet een website geoptimaliseerd worden voor zoekmachines. Dergelijke zoekmachine optimalisatie wordt ook wel SEO (search engine optimization) genoemd en is gericht op het realiseren van een hoge positie in Google. Zoekmachine optimalisatie heeft meestal resultaat op de (middel)lange termijn en afhankelijk van de concurrentie is het niet altijd mogelijk om hoge posities te krijgen.

Alleen hoge posities tellen

Heel kort door de bocht gezegd levert SEO alleen resultaat op als uw website bij de top 5 staat in Google. Op lagere posities wordt bijna niet meer geklikt. Daarmee is echter niet alles gezegd, omdat de zoekresultaten kunnen verschillen per computer, afhankelijk van regio en persoonlijke voorkeuren. Streef in ieder geval naar een positie op de eerste pagina. Een positie op de tweede pagina of nog lager levert helaas niets op. Kies daarom met zorg de juiste woorden en combinaties van woorden. Een zoekwoorden onderzoek is daarvoor essentieel.

Gevonden worden in Google met advertenties

De tweede methode, gevonden worden in Google via gesponsorde resultaten, werkt sneller dan SEO. Wanneer een advertentie is aangemaakt, wordt deze na ongeveer 15 minuten zichtbaar in Google. Adverteren in Google werkt via het advertentieplatform Google Ads; dit advertentiesysteem is gratis in gebruik en vergt in principe geen instapkosten. In het artikel over Google Ads wordt nader ingegaan op de voordelen ervan.

Soms is adverteren een goede aanvulling op SEO, met name als het moeilijk is om hoge posities te krijgen op woorden waar u per se op gevonden wilt worden.

Waarom zoekmachine optimalisatie?

Het realiseren van een goede positie in Google met zoekmachine optimalisatie (SEO) wordt steeds belangrijker. Dat blijkt uit diverse onderzoekscijfers (bron:Nielsen/Netrating):

 • 61% van de internetgebruikers begint zijn zoektocht met een zoekmachine
 • 81% van de internetgebruikers geeft te kennen dat zoeken via zoekmachines de beste manier is om websites te vinden
 • 90% van de internetgebruikers kijkt niet verder de eerste 30 resultaten
 • 70% klikt op één van de eerste 3 resultaten

De genoemde cijfers zijn van 2010. Het gebruik van zoekmachines heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Het is daarom aannemelijk dat de genoemde cijfers op dit moment nog hoger liggen. Daarnaast ligt ook de conversie van adverteren via zoekmachines structureel hoger dan andere vormen van online adverteren zoals gewone banners. Het marktaandeel van Google in Nederland onder de zoekmachines is ongeveer 90%. Wanneer er dus gesproken wordt over zoekmachine optimalisatie dan wordt daar eigenlijk Google optimalisatie mee bedoeld.

De hoge conversieratio’s dragen bij aan de bevinding dat SEO een hoge return-on-investment (ROI) heeft. Zoekmachine optimalisatie levert niet alleen een hoger rendement ten opzichte van de beproefde kanalen als print, radio en TV; het blijkt tevens één van de meest rendabele vormen van online marketing te zijn.