Skip navigation Menu
Extra informatie

Wat doet de kwaliteitsscore met Ads kosten?

De kwaliteitsscore speelt een belangrijke rol in de Ads veiling. Enerzijds zorgt een hoge kwaliteitsscore voor lagere kosten en een hogere positie, anderzijds leidt een lage kwaliteitsscore tot hogere kosten en lagere posities. De onderstaande tabel laat zien wat er in de praktijk gebeurt met de Ads kosten: Een score van acht, negen of tien levert een korting op de klikkosten op. Een score van één tot zes zorgt voor een stijging van de kosten. Een kwaliteitsscore van zeven veroorzaakt noch een reductie, noch een stijging van de klikkosten. Lees meer over het verbeteren van de kwaliteitsscore!

Kun je meer uit je budget halen?

In een Google Ads Search-campagne is het optimalisatieproces enorm belangrijk. Op basis van de resultaten stellen we doorlopend onze biedstrategie, ook wel bid management, bij. Zo zetten we meer budget in op bepaalde termen en momenten, en sluiten we anderen juist uit. Alles om de cost per click (CPC) te verlagen en de return on investment (ROI) en gewenste conversies te verhogen!