Skip navigation Menu
Extra informatie

De Ads veiling

Telkens wanneer iemand een zoekwoord invoert in Google, wordt er een Ads veiling gestart. In deze veiling worden de posities en de kosten per klik van de deelnemende adverteerders bepaald. Hierbij worden de kwaliteitsscores en biedingen van de deelnemers tegen elkaar afgewogen. Hieronder wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe de Ads veiling werkt.

De Ads veiling berekent de positie van je advertentie

In de onderstaande situatie nemen vier adverteerders deel aan een veiling. Voor iedere deelnemer wordt de ‘Ad rank’ bepaald, waarmee de advertentieposities gerangschikt worden. De Ad rank wordt berekend door het bod en de kwaliteitsscore te vermenigvuldigen. Alice biedt bijvoorbeeld € 2 en heeft een kwaliteitsscore van zes. Hieruit volgt een Ad rank van 12 (twee maal zes). Vervolgens wordt het Ad rank getal van alle adverteerders berekend. De getallen worden tenslotte vertaald naar advertentieposities: Jan heeft de hoogste Ad rank en daarom krijgt zijn advertentie de hoogste positie, gevolgd door respectievelijk Sem, Alice en Rolf.

Veiling in Google Ads

Ads veiling

Kosten per klik worden bepaald in de Ads veiling

De kosten die een adverteerder per klik betaalt, zijn gebaseerd op de Ad rank en de kwaliteitsscore van een deelnemer. De daadwerkelijke kosten worden berekend door de Ad rank van de adverteerder die één advertentiepositie lager zit, te delen door de kwaliteitsscore. Bijvoorbeeld: Jans kosten per klik zijn te berekenen door de Ad rank van de persoon onder Jan (12,5) te delen door Jans kwaliteitsscore (9). 12,5 gedeeld door 9 levert het getal 1,38 op. Dit is het bedrag dat Jan moet betalen voor een klik op zijn advertentie.

Hoe de Ads veiling precies werkt, maakt Google niet helemaal duidelijk. De berekeningen zullen waarschijnlijk complexer zijn, maar in de praktijk zal de bovenstaande methode een goede benadering zijn van de Ads veiling.

Hoe verhoog je het aantal conversies?

Wanneer iemand een relevante zoekopdracht doet in een zoekmachine, zoals Google, wil je natuurlijk dat jouw product of dienst in de resultaten verschijnt en de aandacht trekt.