Skip navigation Menu
Extra informatie

Blackhat SEO – illegale SEO methodes

Blackhat SEO is het optimaliseren van een website voor zoekmachines met inzet van ongeoorloofde technieken. Bij ontdekking straft Google deze vorm van zoekmachineoptimalisatie af door de websites onderaan in de zoekresultaten van Google te plaatsen of ze volledig uit de index te verwijderen. Veel blackhat-technieken worden al automatisch door de robots van Google ontdekt. In andere gevallen zal een handmatige controle tot een straf kunnen leiden. In dit artikel benoemen we enkele veelgebruikte blackhat-SEO technieken. Indien u of uw leverancier dergelijke technieken hanteren, loopt u het risico dat gedane inspanning uiteindelijk voor niets is geweest.

Penguin updates

Het bestrijden van illegale SEO methodes heeft voor Google top-prioriteit. De reden hiervoor is dat het succes van Google gebaseerd is op het principe dat iemand die zoekt naar informatie zo snel mogelijk de beste en meest relevante websites moet kunnen vinden. Als je Google probeert voor de gek te houden dan misleid je daarmee vooral de gebruiker van Google! De bekende ‘Penguin updates’ van de Google zoekmachine zijn hier volledig op gericht. Hieronder wordt een aantal illegale of twijfelachtige SEO methodes besproken.

Links kopen of verkopen voor betere posities

De populariteit van een website in Google wordt mede bepaald door het aantal en de waarde van de links die een pagina heeft. Omdat linkbuilding een lastig proces is, wordt er vaak gekozen voor ‘quick and dirty’-oplossingen. Het kopen of verkopen van links om de positie in Google te verbeteren, is in strijd met de webmaster-richtlijnen van Google. Betaalde links moeten ook als zodanig gemarkeerd zijn. Dit gebeurt vaak door de waarde ‘rel=nofollow’ aan een link mee te geven. Het is dus belangrijk om goed te overwegen of u een betaalde plaatsing op een website zou willen.

Geautomatiseerde links op veel websites

“Meld uw website in één keer aan bij de belangrijkste directories en zoekmachines! Nu voor slechts € 30,-!”  “Hogere posities in Google binnen drie weken!” Dit soort uitingen komen nog steeds vaak voor. Via blackhat-technieken wordt een link tegen betaling op veel en meestal vage websites geplaatst. Vooral als deze websites alleen maar linkbuilding als doel hebben, zijn de gevolgen op langere termijn negatief. Zo kan uw website ineens volledig verdwijnen uit de zoekresultaten als u via dergelijke bureaus werkt.

Dubbele content

Een kopie maken van een pagina met een andere URL of zelfs een kopie maken van een hele website om op die manier beter te scoren in Google is niet toegestaan. Doe dat dus nooit. Ook het maken van grote aantallen pagina’s met vrijwel dezelfde inhoud is niet toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan een pagina over een winkel in Amsterdam en u kopieert de tekst naar een groot aantal andere pagina’s waarbij u alleen de naam van de stad verandert om daarmee hoger in Google te komen, terwijl uw winkel niet gevestigd is in al die andere steden. Op korte termijn werkt het misschien, maar niet op de langere termijn.

Over-optimalisatie

In uw ijver om de belangrijkste SEO onderdelen zo goed mogelijk in te vullen kunt u ongemerkt een grens over gaan en terecht komen in het gebied dat Google aanmerkt als ‘spam’. Een aantal voorbeelden:

  • Te hoge zoekwoorddichtheid; u gebruikt het zoekwoord zo vaak in de tekst dat het geen natuurlijk taalgebruik meer is. De grens ligt ongeveer bij 6 – 7 %. Probeer daar onder te blijven.
  • Overdreven gebruik van opmaak; het zoekwoord afwisselend cursief, vet en gewoon gebruiken zonder dat daar echt een reden voor is.
  • Te veel subkopjes (H2, H3) in de tekst plaatsen met daarin het zoekwoord.
  • Meerdere pagina’s maken die geoptimaliseerd zijn op hetzelfde zoekwoord (dubbele content binnen de website).

In algemene zin moet uw tekst niet gekunsteld overkomen en gewoon prettig leesbaar blijven voor de bezoeker.

Comment spam

Comment spam is een vorm van geautomatiseerde links plaatsen. Sommige programmeurs ontwikkelen algoritmes om automatisch reacties met daarin een link te plaatsen op honderden blogs. Deze methode leidt tot veel spam. Er zijn websites die tegen betaling dit als een service aanbieden.

Vage, nietszeggende websites voor linkbuilding

Sommige ‘SEO-ers’ ontwikkelen tientallen, honderden en soms duizenden (vaak geautomatiseerde) websites om voor veel inkomende links te zorgen. De websites bevatten vreemde teksten waarin plotseling een relevant zoekwoord gelinkt staat. Deze methode is voor Google overigens moeilijk te ontdekken en in zichzelf niet per sé blackhat. U kunt zich echter voorstellen dat dit soort websites niet veel toevoegen aan het internet.

Schaduwpagina’s met automatische doorverwijzingen (redirects)

Schaduwpagina’s, of ‘doorway pages’ in het Engels, is een blackhat-techniek waarbij een zoekmachine op een geoptimaliseerde pagina terecht komt, maar waar de gebruiker via een doorverwijzing vrijwel direct op een andere pagina terecht komt.

Javascript cloaking

Cloaking is een techniek waarbij aan de zoekmachinecrawler een andere pagina getoond wordt dan aan de gebruiker, met behulp van Javascript. Tegenwoordig ontdekt Google dit soort praktijken automatisch en kan het al snel tot een penalty leiden.

Keyword stuffing

Keyword stuffing betekent het volstoppen van teksten met een bepaald zoekwoord, op zo’n manier dat het geen natuurlijke tekst meer is. Soms wordt keyword stuffing ook wel toegepast met onzichtbare tekst. Keyword stuffing wordt gebruikt in alle belangrijke SEO onderdelen van een pagina. Google is in staat om keyword stuffing te ontdekken en zal websites die dit gebruiken straffen.

Onzichtbare tekst

Tekst onzichtbaar maken op een pagina is een andere blackhat-SEO-techiek. Door de tekst op een pagina dezelfde kleur te geven als de achtergrond, is deze voor de gebruiker niet leesbaar, maar voor een zoekmachine wel. Deze techniek wordt ook steeds sneller ontdekt door Google.

Domeinen kapen

Domeinnamen die net zijn vrijgekomen om dat bijvoorbeeld het contract niet tijdig is verlengd, worden vaak door domeinkapers gebruikt. De populariteit van een bestaand domein wordt ‘overgeheveld’ naar een ander domein, waardoor de kaper probeert hogere posities in Google te krijgen.

Scraping

Scraping is een techniek waarbij automatisch content met populaire zoekwoorden van veel websites wordt verzameld en geplaatst op een eigen domein. De eigenaar probeert zo veel organisch verkeer vanuit zoekmachines naar zijn website te krijgen. Echter, vaak worden copyrights hiermee aangetast. Google heeft in haar updates van het zoekalgoritme al stevige maatregelen genomen om dit soort websites automatisch lage posities te geven (Panda Update).

Wees voorzichtig!

Wees voorzichtig met bedrijven die beloften doen om u snel hoog in zoekmachines te krijgen. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van spam technieken, die uiteindelijk tot een slecht resultaat leiden. Kies voor een duurzame SEO-strategie, waarbij u zich richt op het creëren en verspreiden van relevante content in relevante kanalen.