Skip navigation Menu
Extra informatie

Het Google Analytics navigatie-overzicht

Het is zaak om bezoekers niet alleen op je website te krijgen, maar ook om ze vast te houden. In Google Analytics is eenvoudig na te gaan hoe bezoekers op je website navigeren; waar komen ze binnen, waar klikken ze vervolgens op en hoe vertrekken ze uiteindelijk? Kortom, welke route leggen bezoekers op je website af? Met deze informatie kan een sterkte-zwakte analyse van de website gemaakt worden, dat als uitgangspunt kan dienen voor verbeteringen op je website. In dit artikel wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe de zwakke schakels van een website gevonden kunnen worden.

Hoe bereik ik het navigatie-overzicht?

 1. Log in op Google Analytics en kies de juiste weergave.
 2. Klik in het menu aan de linkerzijde op gedrag.
 3. Ga vervolgens naar site-content en alle pagina’s.
 4. Het rapport alle pagina’s verschijnt nu. Boven in de grafiek klik je nu op het tabje navigatie-overzicht.

Navigatie-overzicht Google Analytics

Uitleg navigatie-overzicht

Het navigatie-overzicht geeft belangrijke informatie per pagina. Klik op ‘huidige selectie’ onder de grafiek om een pagina te kiezen. Standaard staat dit op /, wat ‘homepage‘ betekent. Vervolgens worden de belangrijkste navigatiestatistieken van deze pagina weergegeven:

 • Instappunten: Het aantal bezoekers dat binnenkomt op deze pagina.
 • Vorige pagina’s: De pagina’s die hiervoor bekeken werden.
 • Uitstappunten: Het aantal bezoekers dat de website op deze pagina verlaat.
 • Volgende pagina’s: De pagina’s die worden bekeken na deze pagina.

De instappunten en vorige pagina’s leveren bij elkaar alle bezoekers van de pagina. Dat blijkt ook uit het bovenstaande voorbeeld: De percentages 53% en 47% vormen samen 100%. Hetzelfde geldt voor de uitstappunten en volgende pagina’s, die beschrijven wat bezoekers doen ná het bezoek aan deze pagina. Probeer voor de belangrijkste pagina’s antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • Brengt de pagina de bezoekers naar de juiste informatie?
 • Sluit de inhoud van de pagina aan bij de voorgaande pagina’s?
 • Is het aantal uitstappunten logisch te verklaren?

Gebruik dergelijke vragen om de knelpunten van een website vast te stellen en te verbeteren. Bijvoorbeeld: Als relatief veel bezoekers van pagina A naar pagina B vertrekken, maar de inhoud van de pagina’s sluit niet op elkaar aan, dan kan dat het uitstappercentage van B hoger maken dan nodig is. Breng in dit geval de inhoud van pagina B meer in overeenstemming met pagina A.

 • Tip: Bekijk ook veelgebruikte ‘routes’ via Site-content > Bestemmingspagina’s > Instappaden (in tabblad).