Skip navigation Menu
Extra informatie

Tekst opmaken in WordPress

Dit is de vijfde video in de serie ‘WordPress voor beginners‘. In deze korte video leert u:

  • Tekst opmaken in WordPress
  • Opsommingen en lijsten maken
  • Tekst kopiëren vanuit een tekstbewerker (zoals bijvoorbeeld Microsoft Word)

Bekijk deze video op Youtube.
Volg Interpedia op Twitter via InterpediaNL
Deze video is ook in artikelvorm beschikbaar: Tekst opmaken in WordPress