Skip navigation Menu
Extra informatie

Meerdere top-level domeinen en subdomeinen meten

Het op de juiste manier instellen van je tracking code wanneer je meerdere top-level domeinen en subdomeinen wilt doormeten is erg belangrijk om betrouwbare rapportages te genereren. In dit artikel worden een aantal voorbeelden gegeven hoe je dit dient in te richten.

Voordat er een aantal voorbeelden van tracking codes worden gegeven, is het belangrijk om de verschillen in profielen goed te begrijpen. In Google Analytics worden namelijk twee soorten profielen onderscheiden:

  1. Profielen voor een nieuw domein: als je een dergelijk profiel aanmaakt in Google Analytics wordt er een nieuwe tracking code gegenereerd die je op de betreffende website moet installeren. Een nieuw profiel aanmaken voor een nieuw domein is met name zinvol wanneer je een ander domein in een apart profiel wilt doormeten. Voor subdirectories (bijvoorbeeld www.interpedia.nl/subdirecctory) volstaat een profiel voor een bestaand domein.
  2. Profielen voor een bestaand domein: dit type profiel is handig wanneer je een subdirectory wilt doormeten van een domein dat je al doormeet in Google Analytics. In dit geval genereert Google Analytics geen nieuwe tracking code en hoef je verder ook geen aanpassingen of wijzigingen door te voeren in de tracking code die geïnstalleerd is op de betreffende website. Met behulp van filters kun je in een profiel voor een bestaand domein instellen dat je alleen de subdirectory in het profiel wilt doormeten.

Meerdere subdomeinen doormeten in één profiel
Wanneer een website bestaat uit meerdere subdomeinen (bijvoorbeeld blog.interpedia.nl en shop.interpedia.nl) en je wilt beide subdomeinen in één profiel doormeten is het belangrijk een aantal aanpassingen door te voeren in de tracking code. De tracking code moet er dan als volgt uit komen te zien:

<script type=”text/javascript”>
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-965059-9’]);
_gaq.push([‘_setDomainName’, ‘interpedia.nl’]);
_gaq.push([‘_trackPageview’]);

(function() {
var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ’text/javascript’; ga.async = true;
ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

De cursief gedrukte gedeelten in de bovenstaande tracking code zijn extra regels die aan de standaard tracking code van Google Analytics toegevoegd moeten worden in het geval dat er meerdere subdomeinen in één profiel doorgemeten moeten worden.

Meerdere top-level domeinen doormeten in één profiel
Wanneer er meerdere top-level domeinen doorgemeten moeten worden in één profiel moeten er wat meer aanpassingen doorgevoerd worden (bijvoorbeeld wanneer je www.interpedia.nl en www.marketingportaal.nl in één profiel wilt meten en dus de bezoekers van beide sites bij elkaar optelt).

De tracking code komt er dan voor www.interpedia.nl als volgt uit te zien.

<script type=”text/javascript”>
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-965059-9’]);
_gaq.push([‘_setDomainName’, ‘interpedia.nl’]);
_gaq.push([‘_setAllowLinker’, true]);
_gaq.push([‘_trackPageview’]);

(function() {
var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ’text/javascript’; ga.async = true;
ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

En de tracking code voor www.marketingportaal.nl ziet er dan als volgt uit:

<script type=”text/javascript”>
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-965059-9’]);
_gaq.push([‘_setDomainName’, ‘marketingportaal.nl’]);
_gaq.push([‘_setAllowLinker’, true]);
_gaq.push([‘_trackPageview’]);

(function() {
var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ’text/javascript’; ga.async = true;
ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

De cursief gedrukte gedeeltes in de tracking codes zijn extra regels die aan de standaard tracking code toegevoegd moeten worden. Naast deze extra regels moeten ook alle links die van www.interpedia.nl verwijzen naar www.marketingportaal.nl en andersom worden voorzien van een extra stukje code. Dit is belangrijk om cookies van bezoekers en campagnes door te geven van het ene domein naar het andere domein. Over de verdere technische details voor wat betreft cookies wijden we in dit artikel verder niet uit, maar het is in ieder geval erg belangrijk voor het genereren van betrouwbare rapportages.

De extra code die in dit voorbeeld aan alle links toegevoegd moet worden, die van www.interpedia.nl verwijzen naar www.marketingportaal.nl en andersom, ziet er als volgt uit:

<a href=”http://www.marketingportaal.nl” onclick=”_gaq.push([‘_link’, ‘http://www.marketingportaal.nl’]); return false;”>Marketingportaal</a>

In het bovenstaande voorbeeld gaat het om het cursief gedrukt gedeelte. Als alle links juist zijn gecodeerd en de tracking codes op beide sites zijn geïmplementeerd worden beide sites op de juiste manier in één profiel (lees één rapport) doorgemeten (dus bij elkaar opgeteld).

Een nadeel van de bovengenoemde methode is dat Google Analytics webpagina’s in de rapportages zonder top-level domein wegschrijft. De pagina www.interpedia.nl/google-analytics wordt bijvoorbeeld weggeschreven als /google-analytics. Wanneer je meerdere domeinen in één profiel (lees één rapport) doormeet weet je nooit welke pagina bij welk domein hoort. In een ander artikel wordt beschreven hoe je in de rapportages ook het top-level domein kunt wegschrijven.

Wat zeggen de cijfers?

Waarom werkt je marketing goed? En waarom soms ook niet? Statistiekenanalyse is een onmisbaar onderdeel in iedere marketingstrategie. Dankzij data-analyse kun je optimaliseren, bijsturen, gegronde keuzes maken en meer effect behalen. Onze marketeers helpen je daarbij.